Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos nuostatai 2022-03-01 20:29:08 240.14 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos tėvų tarybos nuostatai 2022-03-01 20:29:08 100.95 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos mokinių komiteto nuostatai 2022-03-01 20:29:08 275.12 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos mokytojų darbo laiko grafiko sudarymo nuostatos 2022-03-01 20:29:08 105.69 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 320.57 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo ir tvarkos aprašas 2021-02-24 22:51:29 311.65 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 356.95 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 90.23 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašas 492.78 KB
Darbo apmokėjimo tvarka 2021-03-02 01:39:15 642.05 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos mokytojų veiklų mokyklos bendruomenei aprašas 2021-03-02 01:39:17 120.97 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos mokytojų veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašas 2021-03-02 01:39:18 77.82 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas 2021-03-02 01:39:19 279.82 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2021-03-02 01:39:20 302.82 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2021-03-02 01:39:21 443.96 KB
Aprūpinimo bendrojo  lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarkos apprašas 2020 m. 2021-03-02 01:39:23 420.73 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos privatumo politika 2021-03-02 02:23:31 194.13 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-03-02 02:23:28 319.39 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos mokinių/tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-03-02 02:23:24 430.92 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos  įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2021-03-02 02:23:20 238.36 KB
Įsakymas dėl metodinės tarybos sudarymo 2020-10-15 31 KB
Įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos 2021-01-22 2021-03-08 01:41:06 48 KB
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo 2018-02-19 33.5 KB
Įsakymas dėl krizių valdymo komandos ir tvarkos aprašo tvirtinimo 2019-08-27 35 KB
Įsakymas dėl ekstremalių situacijų valdymo ir koordinavimo grupės sudarymo 2020-03-13 30.5 KB
Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas 2020-10-05 2021-03-08 02:57:00 38 KB
Įsakymas dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (isškyrus psichologus) atestacijos komisijų 2020-2022 metams patvirtinimo 2020-02-25 292.4 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos naudojimosi biblioteka taisyklės 36.37 KB
Savivaldybių viešųjų bibliotekų ir mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas) bibliotekų paslaugų integravimo modeliai 31.39 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas 30.1 KB
Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas 2022-2023 45.02 KB
INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 2023-01-19 11:12:14 215.94 KB
Tvarkos
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 39.66 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos 74 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Kovo 11-osios gimnazijos 2021 m. tradicinių renginių planas 123 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos veiklos planas 2022 m. 2022-05-02 11:54:54 27.13 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos Olweus programos veiklos planas 2021–2022 m.m. 344.85 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos strateginis 2022-2024 metų veiklos planas 49.7 KB
Kovo 11-osios gimnazijos 2022 m. tradicinių renginių planas 81.5 KB
2023 m. tradicinių renginių planas 157 KB
2023_metu_veiklos_planas 315.33 KB
Mėnesio veiklos planai
2020–2021 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-03-01 00:29:03 145.69 KB
2020–2021 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 2021-03-01 00:29:55 155.5 KB
2020–2021 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-03-01 00:30:22 163.63 KB
2020–2021 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-03-01 00:30:37 149.24 KB
2020–2021 m. m. vasario mėnesio veiklos planas 2021-03-01 00:31:09 834.79 KB
2020–2021 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 2021-03-01 00:30:54 218.84 KB
2021–2022 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 154.65 KB
2021–2022 m. m. spalio mėnesio veiklos planas 205.11 KB
2021–2022 m. m. lapkričio mėnesio veiklos planas 262.12 KB
2021–2022 m. m. gruodžio mėnesio veiklos planas 221.34 KB
2021–2022 m. m. sausio mėnesio veiklos planas 230.75 KB
2021–2022 m. m. vasario - kovo mėnesių veiklos planas 2022-04-07 17:46:36 264.29 KB
2021-2022m.m. balandžio-gegužės veiklos planas 288.12 KB
2021–2022 m. m. birželio mėnesio veiklos planas 225.05 KB
2022–2023 m. m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 214.97 KB
2022-2023 m.m spalio mėnesio veiklos planas 2022-10-19 15:48:40 98.5 KB
2022-2023 m.m lapkričio mėnesio veiklos planas 194.65 KB
2022-2023 m.m gruodžio mėnesio veiklos planas 174.99 KB
2022-2023 m.m sausio mėnesio veiklos planas 163.75 KB
2022-2023 m.m vasario mėnesio veiklos planas 172.75 KB
2022-2023 m.m kovo mėnesio veiklos planas 165.16 KB
2022-2023 m.m gegužės ir balandžio mėnesio veiklos planas 2023-04-28 19:06:36 194.67 KB
2023 m.m rugsėjio mėnesio veiklos planas 158.36 KB
2023 m.m spalio mėnesio veiklos planas 2023-10-02 09:46:56 176.2 KB
Ugdymo planai
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2021–2022 ir 2022–2023 m. m. 749.73 KB
Mokymosi sėkmės ir galimybių kiekvienam vaikui ugdymo samprata 110.5 KB
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2023–2024 m. m. 102.14 KB
Kiti dokumentai
Kovo 11-osios gimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2020–2022 m. prevencijos priemonių planas 2022-02-28 23:29:25 441.35 KB
OLWEUS VEIKLOS PLANAS 2021-2022 M.M. 344.85 KB
OLWEUS VEIKLOS PLANAS 2022-2023 M.M. 2022-10-19 18:09:42 383.34 KB
Dovanos 145.84 KB
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2021-2023 M. 2022-12-12 14:03:09 101.08 KB
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS VEIKLOS PLANAS 2021-2023 m. 143.71 KB
Veiklos ataskaita
Kovo 11-osios gimnazija 2021m. veiklos plano vykdymo ataskaita 2022-06-22 18:24:01 67.54 KB
Kovo 11-osios gimnazija 2021m. veiklos ataskaita 2022-06-22 18:25:00 32.23 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-12 16:42:06 1.04 MB
2022m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-12 16:42:06 1.03 MB
2021m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys ( 2021 m. METINĖ FINANSINĖ ATASKAITA) 2022-09-12 16:42:06 465.03 KB
2021m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-12 16:42:06 1.19 MB
2021m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-12 16:42:06 1.23 MB
2021m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-06-09 20:32:58 1.23 MB
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-10-28 12:53:50 1.02 MB
2022 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-02 10:34:38 1.27 MB
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 1.02 MB
2023-m. II-ketvirčio-finansinių-ataskaitų-rinkinys 2023-07-19 11:49:16 897.32 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 3.67 MB
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 2.39 MB
2021 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 3.86 MB
2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 3.34 MB
2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 3.46 MB
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 2.89 MB
2020 m. (metinis) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 3.79 MB
2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 3.16 MB
2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 3.36 MB
2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 2.37 MB
2019 m. (metinis) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys  2022-07-14 12:09:37 3.12 MB
2019 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 49.99 KB
2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 50.04 KB
2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 5.14 MB
2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 50.33 KB
2018 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 4.51 MB
2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 1.15 MB
2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 913.83 KB
2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 660.21 KB
2017 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 3.99 MB
2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 690.98 KB
2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 3.17 MB
2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 3.89 MB
2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-07-14 12:09:37 4.48 MB
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-28 12:55:14 4.1 MB
2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. 2023-05-02 10:33:15 4.6 MB
2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. 2023-05-02 10:36:53 3.3 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2022 m. viešųjų pirkimų planas 2022-03-16 16:17:28 229.68 KB
2020 m. viešųjų pirkimų ataskaita 2022-03-16 16:17:28 154.91 KB
2020 m. atliktų pirkimų registracijos žurnalas 2022-03-16 16:17:28 373.76 KB
2020 m. pakoreguotas viešųjų pirkimų planas 2022-03-16 16:17:28 588.67 KB
2019 m. atliktų pirkimų registracijos žurnalas 2022-03-16 16:17:28 149.53 KB
2019 m. viešųjų pirkimų ataskaita  2022-03-16 16:17:28 149.53 KB
2020 m. viešųjų pirkimų planas 2022-03-16 16:17:28 392.42 KB
2019 m. pakoreguotas viešųjų pirkimų planas 2022-03-16 16:17:28 414.19 KB
2019 metų viešųjų pirkimų planas 2022-03-16 16:17:28 185.57 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos 2018 metais atliktų pirkimų registracijos žurnalas 2022-03-16 16:17:28 590.68 KB
2018 m. pakoreguotas viešųjų pirkimų planas 2022-03-16 16:17:28 496.08 KB
2018 m. viešųjų pirkimų planas 2022-03-16 16:17:28 179.7 KB
2017 m. viešųjų pirkimų planas 2022-03-16 16:17:28 225.65 KB
2017 m. pakoreguotas viešųjų pirkimų planas 2022-03-16 16:17:28 349.5 KB
2023m viešųjų pirkimų planas 2023-03-24 13:07:02 163.41 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2021 METŲ GIMNAZIJOS PAŽANGA 436.75 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Dovanos 145.84 KB
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2021-2023 M. 2022-12-12 14:03:09 101.08 KB
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS VEIKLOS PLANAS 2021-2023 m. 143.71 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Kovo 11-osios gimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2020–2022 m. prevencijos priemonių planas 2022-02-28 23:29:25 441.35 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo ir tvarkos aprašas 2021-02-24 22:51:29 311.65 KB
Įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos 74 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis
Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Prašymo pateisinti praleistas pamokas forma 265.97 KB
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 90.23 KB
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 39.66 KB
Gimnazijos laikraštis Atnaujinta Dydis
2020 Gruodis 2021-03-02 02:12:41 2 MB
2020 Rugsėjis 2021-03-02 02:12:43 1.73 MB
2019 Gruodis 2021-03-02 02:12:50 3.11 MB
2019 Rugsėjis 2021-03-02 02:12:52 1.38 MB
2019 Kovas 2021-03-02 02:12:57 2.4 MB
2018 Lapkritis-Gruodis 2021-03-02 02:13:08 5.15 MB
2018 Rugsėjis-Spalis 2021-03-02 02:13:13 2.49 MB
2017 Rugsėjis 2021-03-02 02:13:19 2.57 MB
2017 Gruodis 2021-03-02 02:13:25 2.84 MB
2017 Kovas 2021-03-02 02:13:29 2.06 MB
2016 Gruodis 2021-03-02 02:13:38 3.96 MB
Gimnazijos 50-ies metų jubiliejui skirtas numeris 2021-03-02 02:13:55 8.35 MB
2016 Kovas 2021-03-02 02:13:56 1.3 MB
2015 Lapkritis-Gruodis 2021-03-02 02:14:04 3.73 MB
Netradicinio ugdymo savaitei skirtas specialus leidinys “Atrask Lietuvą” 2021-03-02 02:14:11 2.95 MB
2015 Rugsėjis 2021-03-02 02:14:12 1.4 MB
2015 Balandis 2021-03-02 02:14:19 3.25 MB
2015 Kovas 2021-03-02 02:14:27 3.7 MB
2015 Sausis 2021-03-02 02:14:32 2.28 MB
2014 Rugsėjis-Spalis 2021-03-02 02:14:41 4.17 MB
2014 Kovas 2021-03-02 02:14:43 1.64 MB
2014 Vasaris 2021-03-02 02:14:44 915.51 KB
2013 Spalis 2021-03-02 02:14:46 1.81 MB
2013 Kovas 2021-03-02 02:14:48 1.94 MB
2012 Gruodis 2021-03-02 02:14:56 3.38 MB
2012 Lapkritis 2021-03-02 02:15:01 2.59 MB
2012 Spalis 2021-03-02 02:15:04 1.68 MB
2020 Gruodis 2021-03-02 02:15:10 2 MB
2020 Rugsėjis 2021-03-02 02:15:15 1.73 MB
2012 Gegužė 2021-03-02 02:15:20 4.07 MB
2019 Gruodis 2021-03-02 02:15:29 3.11 MB
2012 Kovas 2021-03-02 02:15:32 3.08 MB
2019 Rugsėjis 2021-03-02 02:15:33 1.38 MB
2011 Mokytojų dienai skirtas numeris 2021-03-02 02:15:35 1.02 MB
2010 Kalėdinis numeris 2021-03-02 02:15:40 1.93 MB
2010 Ruduo 2021-03-02 02:15:43 492.99 KB
2019 Kovas 2021-03-02 02:15:43 2.4 MB
Mokytojų dienai skirtas leidinys 2021-03-02 02:15:47 1.97 MB
2018 Lapkritis-Gruodis 2021-03-02 02:16:05 5.15 MB
“Ugdymo programų mugė” specialus leidinys 2021-03-02 02:16:07 4.99 MB
2018 Rugsėjis-Spalis 2021-03-02 02:16:16 2.49 MB
2017 Rugsėjis 2021-03-02 02:16:28 2.57 MB
2010 m. Kovas 2021-03-02 02:16:38 7.97 MB
2017 Gruodis 2021-03-02 02:16:41 2.84 MB
2009 m. Gruodis 2021-03-02 02:16:41 1.08 MB
2009 m. Rugsėjis 2021-03-02 02:16:46 1.51 MB
2017 Kovas 2021-03-02 02:16:49 2.06 MB
2009 m. Vasaris 2021-03-02 02:16:49 973.85 KB
2016 Gruodis 2021-03-02 02:17:05 3.96 MB
2008 m. Gruodis 2021-03-02 02:17:07 4.24 MB
2008 m. Spalis 2021-03-02 02:17:11 1.23 MB
Gimnazijos 50-ies metų jubiliejui skirtas numeris 2021-03-02 02:17:25 8.35 MB
2016 Kovas 2021-03-02 02:17:27 1.3 MB
2015 Lapkritis-Gruodis 2021-03-02 02:17:35 3.73 MB
Netradicinio ugdymo savaitei skirtas specialus leidinys “Atrask Lietuvą” 2021-03-02 02:17:41 2.95 MB
2015 Rugsėjis 2021-03-02 02:17:43 1.4 MB
2015 Balandis 2021-03-02 02:17:50 3.25 MB
2015 Kovas 2021-03-02 02:17:58 3.7 MB
2015 Sausis 2021-03-02 02:18:03 2.28 MB
2014 Rugsėjis-Spalis 2021-03-02 02:18:12 4.17 MB
2014 Kovas 2021-03-02 02:18:14 1.64 MB
2014 Vasaris 2021-03-02 02:18:15 915.51 KB
2013 Spalis 2021-03-02 02:18:18 1.81 MB
2013 Kovas 2021-03-02 02:18:20 1.94 MB
2012 Gruodis 2021-03-02 02:18:27 3.38 MB
2012 Lapkritis 2021-03-02 02:18:33 2.59 MB
2012 Spalis 2021-03-02 02:18:35 1.68 MB
2012 Gegužė 2021-03-02 02:18:44 4.07 MB
2012 Kovas 2021-03-02 02:18:50 3.08 MB
2011 Mokytojų dienai skirtas numeris 2021-03-02 02:18:52 1.02 MB
2010 Kalėdinis numeris 2021-03-02 02:18:54 1.93 MB
2010 Ruduo 2021-03-02 02:18:55 492.99 KB
Mokytojų dienai skirtas leidinys 2021-03-02 02:18:58 1.97 MB
“Ugdymo programų mugė” specialus leidinys 2021-03-02 02:19:08 4.99 MB
2010 m. Kovas 2021-03-02 02:19:24 7.97 MB
2009 m. Gruodis 2021-03-02 02:19:26 1.08 MB
2009 m. Rugsėjis 2021-03-02 02:19:28 1.51 MB
2009 m. Vasaris 2021-03-02 02:19:29 973.85 KB
2008 m. Gruodis 2021-03-02 02:19:38 4.24 MB
2008 m. Spalis 2021-03-02 02:19:40 1.23 MB
Gimnazijos laikraštis „Dvylika laiptelių“ 2022m. kovas 33.88 MB
Gimnazijos laikraštis "Dvylika laiptelių" 2022-2023m.m. rugsėjis 5.67 MB
2022 Gruodžio laikraštis 13.88 MB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos naudojimosi biblioteka taisyklės 36.37 KB
Savivaldybių viešųjų bibliotekų ir mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas) bibliotekų paslaugų integravimo modeliai 31.39 KB
2022 metais gauti vadovėliai 16.92 KB
Renginiai Atnaujinta Dydis
Kovo 11-osios gimnazijos 2021 m. tradicinių renginių planas 123 KB
Kovo 11-osios gimnazijos 2022 m. tradicinių renginių planas 81.5 KB
2023 m. tradicinių renginių planas 157 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos privatumo politika 2021-03-02 02:23:31 194.13 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-03-02 02:23:28 319.39 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos mokinių/tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-03-02 02:23:24 430.92 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos  įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2021-03-02 02:23:20 238.36 KB
INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 2023-01-19 11:12:14 215.94 KB
Pavieniai failai Atnaujinta Dydis
Tapome UNESCO mokykla 441.64 KB
Alfa klasė Atnaujinta Dydis
Alfa klasėje vykdomi šių disciplinų užsiėmimai 2022-03-01 09:36:55 362.79 KB
Konkursas ,,Kaunas laisvės miestas'' Atnaujinta Dydis
Nuostatai. tarptautinio 5–12 klasių mokinių meninės kūrybos (literatūrinių miniatiūrų, dainų, piešinių, suvenyrų) konkurso „Kaunas – laisvės miestas“ 2022-03-01 09:52:37 421.67 KB
Gimnazijos laikraštis Atnaujinta Dydis
Gimnazijos laikraštis „Dvylika laiptelių“ 2021m. gruodis 2022-03-01 10:17:55 4.21 MB
Gimnazijos laikraštis „Dvylika laiptelių“ 2021m. rugsėjis-spalis 2022-03-01 11:02:34 2.51 MB
Gimnazijos laikraštis "Dvylika laiptelių" 2022m. birželis 6.02 MB
OLWEUS programos dokumentai Atnaujinta Dydis
OLWEUS VEIKLOS PLANAS 2021-2022 M.M. 344.85 KB
PATYČIŲ PREVENCIJOS KOORDINACINIS KOMITETAS 2021-2022 m.m. 201.58 KB
OLWEUS PROGRAMOS SUPERVIZIJŲ GRUPĖS 2021-2022 m.m. 183.99 KB
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS DRAUSMINIMO KOPĖTĖLĖS 206.31 KB
OLWEUS PROGRAMOS SUPERVIZIJŲ GRUPĖS 2022-2023 2022-10-19 18:23:26 47.38 KB
OLWEUS VEIKLOS PLANAS 2022-2023 M.M. 2022-10-19 18:24:07 383.34 KB
Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas 2022-2023 45.02 KB
OLWEUS VEIKLOS PLANAS 2023-2024 M.M. 2023-09-06 17:22:47 346.42 KB
OLWEUS programos tyrimo rezultatai
OLWEUS programos tyrimo rezultatai 2016m. 2022-05-06 16:17:24 1.53 MB
OLWEUS programos tyrimo rezultatai 2017m. 2022-05-06 16:18:09 416.79 KB
OLWEUS programos tyrimo rezultatai 2018m. 2022-05-06 16:18:31 371.64 KB
OLWEUS programos tyrimo rezultatai 2019m. 2022-05-06 16:18:49 328.6 KB
OLWEUS programos tyrimo rezultatai 2020m. 2022-05-06 16:19:08 440.26 KB
OLWEUS programos tyrimo rezultatai 2021m. 2022-05-06 16:19:29 965.56 KB
KONKURSAS "LAISVĖS KELIAS" Atnaujinta Dydis
Nuostatai. Tarptautinio 5–12 klasių mokinių meninės kūrybos (piešinių, suvenyrų. dainų) konkurso „Laisvės kelias“. 2023-01-31 21:58:24 445.12 KB
Dalyvių anketa pildymui - piešinių konkursui. Tarptautinio 5–12 klasių mokinių meninės kūrybos (piešinių, suvenyrų, dainų) konkurso „Laisvės kelias“. 20.44 KB
Dalyvio anketa pildymui - suvenyrų konkursui. Tarptautinio 5–12 klasių mokinių meninės kūrybos (piešinių, suvenyrų, dainų) konkurso „Laisvės kelias“. 20.41 KB
Dalyvio anketa pildymui - dainų konkursui. Tarptautinio 5–12 klasių mokinių meninės kūrybos (piešinių, suvenyrų, dainų) konkurso „Laisvės kelias“. 20.43 KB