Dokumentai
OLWEUS programos dokumentai Atnaujinta Dydis
OLWEUS VEIKLOS PLANAS 2021-2022 M.M. 344.85 KB
PATYČIŲ PREVENCIJOS KOORDINACINIS KOMITETAS 2021-2022 m.m. 201.58 KB
OLWEUS PROGRAMOS SUPERVIZIJŲ GRUPĖS 2021-2022 m.m. 183.99 KB
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS DRAUSMINIMO KOPĖTĖLĖS 206.31 KB
OLWEUS PROGRAMOS SUPERVIZIJŲ GRUPĖS 2022-2023 2022-10-19 18:23:26 47.38 KB
OLWEUS VEIKLOS PLANAS 2022-2023 M.M. 2022-10-19 18:24:07 383.34 KB
Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas 2022-2023 45.02 KB
OLWEUS VEIKLOS PLANAS 2023-2024 M.M. 2023-09-06 17:22:47 346.42 KB
OLWEUS PROGRAMOS SUPERVIZIJŲ GRUPĖS 2023-2024 46.43 KB
Patyčių prevencijjos koordinacinis komitetas 2023-2024 42.07 KB
OLWEUS programos tyrimo rezultatai
OLWEUS programos tyrimo rezultatai 2016m. 2022-05-06 16:17:24 1.53 MB
OLWEUS programos tyrimo rezultatai 2017m. 2022-05-06 16:18:09 416.79 KB
OLWEUS programos tyrimo rezultatai 2018m. 2022-05-06 16:18:31 371.64 KB
OLWEUS programos tyrimo rezultatai 2019m. 2022-05-06 16:18:49 328.6 KB
OLWEUS programos tyrimo rezultatai 2020m. 2022-05-06 16:19:08 440.26 KB
OLWEUS programos tyrimo rezultatai 2021m. 2022-05-06 16:19:29 965.56 KB
OLWEUS programos tyrimo rezultatai 2022m 1.05 MB