Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe gimnazijoje dirba

Audronė Vainilavičienė Psichologė

Kabineto numeris 02

Darbo laikas

Savaitės diena

Darbo valandos kontaktinės*

Darbo valandos nekontaktinės*

Pirmadienis

9.00 – 11.00; 13.00 – 15.00

7.30 – 9.00; 15.00 – 17.30

Antradienis

9.00 – 11.00; 13.00 – 15.00

7.30 – 9.00; 15.00 – 17.30

Trečiadienis

9.00  – 11.00; 13.00 –15.00

7.30 – 9.00; 15.00 – 17.30

Ketvirtadienis

9.00 – 11.00; 14.00–16.00

7.30 – 9.00; 15.00 – 17.30

Penktadienis

9.00 – 11.00; 12.00 –14.00

7.30 – 9.00; 14.00 – 16.30

*–  esant tam tikrom situacijom kontaktinis ir nekontaktinis laikas gali būti koreguojamas.

Dėl konsultacijų galima kreiptis nurodytais kontaktais, per Tamo dienyną arba tiesiog per pertrauką užėjus į kabinetą. Konsultacijos yra konfidencialios ir savanoriškos.

Kontaktai Telefonas +370 600 30634

El. paštas Rašyti

Gimnazijos psichologo darbo tikslas – rūpintis gimnazijos bendruomenės psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Psichologinės pagalbos uždavinys - stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais ir mokytojais.

 Gimnazijos psichologo teikiamos paslaugos

 • Konsultavimas – tai pagrindinė gimnazijos  psichologo veiklos kryptis.
 • Psichologinis įvertinimas
 • Tiriamoji veikla  
 • Psichologinis švietimas

Gimnazijos psichologas vykdo šias funkcijas

 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • Vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • Bendradarbiauja su mokytoju, spec.pedagogu,  logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus,
 • Dalyvauja gimnazijos  Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Rengia individualias rekomendacijas  mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;    
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis; (VTAT, psichikos sveikatos centrais,  Kauno Pedagogine psichologine tarnyba  ir kt.).
 • Atlieka  aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į gimnazijos  bendruomenės poreikius;
 • Inicijuoja ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų;
 • Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

Psichologinė pagalba mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • mokinys (savarankiškai);
 • mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • Vaiko teisių apsaugos tarnyba

Kada verta  kreiptis į psichologą ?

 • Jei turi bendravimo su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais sunkumų;
 • Galbūt  jautiesi vienišas ir tiesiog norisi su kažkuo pasikalbėti;
 • Kamuoja nerimas,  stresas, egzaminų baimė, netekties skausmas ir pan.;
 • Trūksta pasitikėjimo savo jėgomis;
 • Patiri  mokymosi sunkumų ;
 • Sunkiai sekasi kontroliuoti emocijas/ elgesį;
 • Sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais;
 • Jei nori  tiesiog geriau pažinti save;

Drauge mes pabandysime išspręsti problemas.

Atnaujinta: 2024-03-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 11.35 - 12.20
 • 5. 12.40 - 13.25
 • 6. 13.35 - 14.20
 • 7. 14.30 - 15.15
 • 8. 15.25 - 16.10
Olweus