Pagrindinis ugdymas

Už pagrindinį ugdymą gimnazijoje atsakinga

Lina Šakelytė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Mobilusis +370 613 55645

El. paštas Rašyti

Pagal pagrindinio ugdymo I-osios dalies programą mokosi 5–8 klasių mokiniai. Pagrindinio ugdymo paskirtis – bendradarbiaujant su kitais mokyklos struktūriniais padaliniais ir mokinių tėvais užtikrinti 5–8 klasių mokinių ugdymosi kokybę pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, veiksmingai organizuojant ugdymo procesą, sudarant psichologiškai ir fiziškai saugią mokymosi aplinką, laiku suteikiant pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę pagalbą, saviraiškos galimybes, padedant mokiniui pasirinkti tolesnę mokymosi kryptį. Ugdymas vyksta ir už gimnazijos ribų: muziejuose, parkuose, išvykose. Gimnazijos mokymosi aplinka sudaro galimybes mokinių aktyviam ugdymui, mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. 

Atnaujinta: 2024-03-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 11.35 - 12.20
 • 5. 12.40 - 13.25
 • 6. 13.35 - 14.20
 • 7. 14.30 - 15.15
 • 8. 15.25 - 16.10
Olweus