Aktualu mokiniams

Mokiniams

Jaunimo psichologinės paramos centras

http://www.jppc.lt/

Portalas nuotoliniam mokymui VšĮ „Švietimo tinklas“

http://www.tinklas.lt/

Ugdymo plėtotės centras

http://www.upc.smm.lt/

Lietuvos aukštosios mokyklos

Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka ir sąlygos

http://www.lamabpo.lt/

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA)

http://www.lka.lt/

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

https://lsmuni.lt/

Kauno technologijos universitetas

http://www.ktu.lt

Klaipėdos universitetas

http://www.ku.lt

LCC tarptautinis universitetas 

http://www.lcc.lt/

Lietuvos sporto universitetas

https://www.lsu.lt/

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

http://lmta.lt/

Lietuvos veterinarijos akademija

http://www.lva.lt

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM)

www.ism.lt

Mykolo Romerio universitetas

http://www.mruni.eu/lt/

Šiaulių universitetas

http://www.su.lt

Vilniaus dailės akademija

http://www.vda.lt

Vytauto Didžiojo universitetas

http://www.vdu.lt

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

vilniustech.lt/stojantiesiems

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU)

www.ksu.lt

Vilniaus universitetas

http://www.vu.lt

Lietuvos kolegijos

Alytaus kolegija

http://www.akolegija.lt/

Kauno kolegija

http://www.kauko.lt/

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

http://www.kmaik.lt/

Kauno technikos kolegija

http://www.ktk.lt/

Klaipėdos valtybinė kolegija

http://www.kvk.lt/

Lietuvos verslo kolegija (LTVK)

www.ltvk.lt

Kolpingo kolegija

http://kolegija.kolping.lt/

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

http://www.lmc.lt/

Marijampolės kolegija

http://www.marko.lt/

Panevėžio kolegija

http://www.panko.lt/

Socialinių mokslų kolegija

http://www.smk.lt/

Šiaulių valstybinė kolegija (ŠVK)

www.svako.lt

Tarptautinė taisės ir verslo aukštoji mokykla

http://www.ttvam.lt/

Utenos kolegija

http://www.utenos-kolegija.lt/

Vilniaus dizaino kolegija

http://www.dizainokolegija.lt/lt/

Vilniaus kolegija

http://www.viko.lt/

Vilniaus kooperacijos kolegija

http://www.vkk.lt/

Vilniaus verslo kolegija (VVK)

www.kolegija.lt

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 11.35 - 12.20
 • 5. 12.40 - 13.25
 • 6. 13.35 - 14.20
 • 7. 14.30 - 15.15
 • 8. 15.25 - 16.10
Olweus