Ugdymas Kauno miesto gydymo įstaigose

Už ugdymą klinikose gimnazijoje atsakinga

Rima Narušienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Mobilusis +370 612 87671

El. paštas Rašyti

Mokinio, kuris gydomas stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, ugdymas organizuojamas, vadovaujantis mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26d. Įsakymu Nr. V-1045 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Ligoninės mokyklos mokinys, kuriam taikomas lovas režimas arba nesusidarius mokinių klasei, mokomas pavienio mokymosi forma savarankišku arba nuotoloniu mokymo proceso organizavimo būdu, suderintu su gydančiuoju gydytoju. Mokinio ugdymas individualizuojamas, atsižvelgiant į mokinio sveikatos būklę ir mokymosi poreikius. Mokymosi intensyvumas pritaikomas pagal mokinio mokymosi galias.

Atvykę vaikai, 1-12 klasių mokiniai, mokomi gavus gydančio gydytojo leidimą, sutartį. Pamokos Kauno gydymo įstaigose vyksta pagal pamokų tvarkaraštį, kuris gali keistis priklausomai nuo mokinių skaičiaus.

Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms gydymo įstaigoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 11.35 - 12.20
 • 5. 12.40 - 13.25
 • 6. 13.35 - 14.20
 • 7. 14.30 - 15.15
 • 8. 15.25 - 16.10
Olweus