Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos nuostatai 2022-03-01 20:29:08 240.14 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos tėvų tarybos nuostatai 2022-03-01 20:29:08 100.95 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos mokinių komiteto nuostatai 2022-03-01 20:29:08 275.12 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos mokytojų darbo laiko grafiko sudarymo nuostatos 2022-03-01 20:29:08 105.69 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 320.57 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo ir tvarkos aprašas 2021-02-24 22:51:29 311.65 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 356.95 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 90.23 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašas 492.78 KB
Darbo apmokėjimo tvarka 2021-03-02 01:39:15 642.05 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos mokytojų veiklų mokyklos bendruomenei aprašas 2021-03-02 01:39:17 120.97 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos mokytojų veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašas 2021-03-02 01:39:18 77.82 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas 2021-03-02 01:39:19 279.82 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2021-03-02 01:39:20 302.82 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2021-03-02 01:39:21 443.96 KB
Aprūpinimo bendrojo  lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarkos apprašas 2020 m. 2021-03-02 01:39:23 420.73 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos privatumo politika 2021-03-02 02:23:31 194.13 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-03-02 02:23:28 319.39 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos mokinių/tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-03-02 02:23:24 430.92 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos  įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2021-03-02 02:23:20 238.36 KB
Įsakymas dėl metodinės tarybos sudarymo 2020-10-15 31 KB
Įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos 2021-01-22 2021-03-08 01:41:06 48 KB
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo 2018-02-19 33.5 KB
Įsakymas dėl krizių valdymo komandos ir tvarkos aprašo tvirtinimo 2019-08-27 35 KB
Įsakymas dėl ekstremalių situacijų valdymo ir koordinavimo grupės sudarymo 2020-03-13 30.5 KB
Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas 2020-10-05 2021-03-08 02:57:00 38 KB
Įsakymas dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (isškyrus psichologus) atestacijos komisijų 2020-2022 metams patvirtinimo 2020-02-25 292.4 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos naudojimosi biblioteka taisyklės 36.37 KB
Savivaldybių viešųjų bibliotekų ir mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas) bibliotekų paslaugų integravimo modeliai 31.39 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašas 30.1 KB
Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas 2022-2023 45.02 KB
INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 2023-01-19 11:12:14 215.94 KB
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos pašalinių asmenų lankymosi tvarkos aprašas 17.43 KB
Tvarkos
Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 39.66 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl vaiko gerovės komisijos 74 KB