Dokumentai
Atestacijos komisijos dokumentai Atnaujinta Dydis
Isakymas del Kauno miesto savivaldybes biudzetiniu svietimo istaigu mokytoju ir pagalbos mokiniui specialistu (isskyrus psichologus) atestacijos komisiju 2020-2022 metams patvirtinimo 121.89 KB