Turinio auditas

55%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
44 2023-12-09 Aktualu mokytojams Rekomendacija

Patikrintinti nuorodų aktualumą ir kaip jos atsidaro, turi būti _blank

Lukas
124 2023-12-09 Pamokų tvarkaraštis 2021/2022 m.m. (I pusmetis) Neutrali Lukas
125 2023-12-09 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Lukas
203 2023-12-09 OLWEUS patyčių prevencijos programa Neutrali Lukas
204 2023-12-09 Tinklinio būrelis „Būk sveikas“  Neutrali Lukas
209 2023-12-09 Pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m. (II pusmetis) Neutrali Lukas
210 2023-12-09 Ugdymo turinio atnaujimo komanda Neutrali Lukas
211 2023-12-09 Ugdymo turinio atnaujimo komanda Neutrali Lukas
212 2023-12-09 Ugdymo turinio atnaujimo komanda Neutrali Lukas
213 2023-12-09 Ugdymo turinio atnaujimo komanda Neutrali Lukas
216 2023-12-09 Sveikatingumo diena Neutrali Lukas
217 2023-12-09 Kalbų projektinės dienos Neutrali Lukas
218 2023-12-09 Neformalaus ugdymo tvarkaraštis 23-24 m.m. Neutrali Lukas
220 2023-12-09 Amatai ir dizainas. Tradicinės ir šiuolaikinės technologijos Neutrali Lukas
221 2023-12-09 Fizinis aktyvumas (2-4 kl.) Neutrali Lukas
222 2023-12-09 ŠOKIO TERAPIJA (specialiųjų poreikių mokiniams) Neutrali Lukas
223 2023-12-09 ŠOKIŲ GRUPĖ ‘’DEIZY’ Neutrali Lukas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-12-09 Titulinis puslapis Neutrali Lukas
63 2023-12-09 Filosofija, misija, vizija Rekomendacija Lukas
202 2023-12-09 Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (MEPA) Neutrali

Kiek ko kelt? Ar viskas aktualu? Kai kurių foto net nebėra.

Lukas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
21 2023-12-09 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti specialisto pareigybės aprašą.

Lukas
22 2023-12-09 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome specialisto pareigybės aprašą.

Lukas
23 2023-12-09 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Lukas
28 2023-12-09 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Lukas
30 2023-12-09 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Lukas
40 2023-12-09 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Lukas
134 2023-12-09 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Lukas
159 2023-12-09 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Specialistų nuotraukas
Pareigybės aprašus
Darbo valandas
Kabineto numerius
Paslaugos aprašymą
Specialistų funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Lukas
165 2023-12-09 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą, specialisto kontaktinį tel. nr., gerai būtų keletas nuotraukų.

Lukas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2023-12-09 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Lukas
4 2023-12-09 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Lukas
9 2023-12-09 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai

Pateikti naujų, 2021-2022 mokslo metų komisijų ir darbo grupių sudėtis, jeigu jos keitėsi.

Lukas
12 2023-12-09 Pasiekimai Rekomendacija

Inforgrafikas gali likti paveikslėliu, bet visą kitą reikėtų parašyti tekstu, nes paveikslėliuose esančių tekstų negali perskaityti neregiai ir jų naudojama programinė įranga.

Lukas
41 2023-12-09 Projektinė veikla Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie vykdomus projektus?

Lukas
56 2023-12-09 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Ar Loreta yra korupcijos prevencijos pareigūnas?
Jei taip, tuomet pateikite darbo valandas, telefono numerį bei pareigybės aprašą.

Dokumentus ir prezentacijas pateikite word, PDF arba Power Point formatu.

Lukas
114 2023-12-09 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Lukas
115 2023-12-09 Gimnazijos simboliai Neutrali

Reikia informacijos apie uniformas word formatu.

Lukas
118 2023-12-09 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Lukas
123 2023-12-09 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Lukas
155 2023-12-09 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas (kontaktines, nekontaktines ir pan.)
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Teikiamos paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Lukas
163 2023-12-09 Savivalda Bendrieji reikalavimai

Pateikti naujų, 2021-2022 mokslo metų savivaldos tarybų ir komitetų sudėtis, jeigu jos keitėsi.

Lukas
164 2023-12-09 About us Rekomendacija Lukas
167 2023-12-09 Gimnazijos tėvų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas taryboje.
Atstovaujamą klasę.

Lukas
168 2023-12-09 Klasės tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Pareigas komitete.
Atstovaujamą klasę.
Dokumentus, jei tokių yra.

Lukas
32 2019-11-18 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Lukas
160 2020-10-29 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Nuostatai pas ju nekopijuojami :( Ši informacija yra ten.

Lukas
8 2020-10-30 Mokinių komitetas Bendrieji reikalavimai
  • Pateikite naujų mokslo metų komitetų sudėtis.
  • Ar komitetai turi pirmininkus, sekretorius?
  • Ar turite didesnę nuotrauką?
  • Mokinių komiteto nuostatai pasenę, 2012 metų, kai mokykla dar buvo vidurinė. Ar turite/paruošite naujus, ar perkelti esamus?
Lukas
53 2020-10-30 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Reikia informacijos word formatu.
Šią informaciją privaloma atnaujinti kas ketvirtį.

Lukas
87 2020-10-30 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Lukas
133 2020-10-30 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Lukas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
6 2023-12-09 Struktūra ir kontaktai Lukas
11 2023-12-09 Gimnazijos taryba Neutrali Lukas
18 2023-12-09 Neformalusis švietimas Neutrali Lukas
19 2023-12-09 Pagalba mokiniams ir tėvams Lukas
27 2023-12-09 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Lukas
34 2023-12-09 Ugdymas Neutrali Lukas
35 2023-12-09 Ugdymo organizavimas Neutrali Lukas
43 2023-12-09 Aktualu mokiniams Neutrali Lukas
45 2023-12-09 Aktualu tėvams Neutrali Lukas
46 2023-12-09 Administracinė informacija Neutrali Lukas
47 2023-12-09 Nuostatai Neutrali Lukas
52 2023-12-09 Biudžeto vykdymo ataskaitos Neutrali Lukas
54 2023-12-09 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokios informacijos?

Lukas
55 2023-12-09 Viešieji pirkimai Neutrali Lukas
57 2023-12-09 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai Lukas
62 2023-12-09 Gimnazija Neutrali Lukas
64 2023-12-09 Gimnazijos himnas Neutrali Lukas
68 2023-12-09 Tvarkaraščiai Neutrali Lukas
74 2023-12-09 Nuorodos Bendrieji reikalavimai Lukas
77 2023-12-09 Versija neįgaliesiems Neutrali Lukas
78 2023-12-09 Svetainės medis Neutrali Lukas
79 2023-12-09 Apie gimnaziją Neutrali Lukas
81 2023-12-09 Mokinių pavėžėjimas Neutrali Lukas
82 2023-12-09 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Lukas
83 2023-12-09 Laisvos darbo vietos Neutrali Lukas
104 2023-12-09 Planavimo dokumentai Neutrali Lukas
106 2023-12-09 Įsivertinimai Neutrali Lukas
107 2023-12-09 Finansinės ataskaitos Bendrieji reikalavimai Lukas
116 2023-12-09 Tradiciniai renginiai Neutrali Lukas
130 2023-12-09 Slapukų politika Neutrali Lukas
135 2023-12-09 Ugdymas Kauno miesto gydymo įstaigose Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti informaciją šiai skilčiai.

Lukas
145 2023-12-09 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Neutrali Lukas
156 2023-12-09 Turinio auditas Neutrali Lukas
161 2023-12-09 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Lukas
162 2023-12-09 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Lukas
166 2023-12-09 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija

Šį sąrašą būtų gerai papildyti miesto pagalbos įstaigų kontaktais.

Lukas
169 2023-12-09 Mėnesio veiklos planas Neutrali

Nesusideda dokumentų lentelė.

Lukas
170 2023-12-09 Vertinimo sistema Neutrali Lukas
171 2023-12-09 Pirmoko reikmenys Neutrali Lukas
172 2023-12-09 Gimnazijos laikraštis Neutrali Lukas
173 2023-12-09 Metodinė taryba Neutrali Lukas
175 2023-12-09 Viešųjų pirkimų komisija Neutrali Lukas
176 2023-12-09 Krizių valdymo komanda Neutrali Lukas
177 2023-12-09 Ekstremalių situacijų valdymo ir koordinavimo grupė Neutrali Lukas
178 2023-12-09 Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas Neutrali Lukas
179 2023-12-09 Atestacijos komisija Neutrali Lukas
184 2023-12-09 Dailės studija (5-8, I-IV kl.) Neutrali Lukas
185 2023-12-09 Dainos ir šokio studijos „Koviukai“ choreografija Neutrali Lukas
188 2023-12-09 Jaunieji žurnalistai būrelis (5-8, I-III kl.) Neutrali Lukas
190 2023-12-09 Keramikos būrelis (1-4, 5-8 kl.) Neutrali Lukas
192 2023-12-09 Muzikos orkestras Skambančios spalvos Neutrali Lukas
195 2023-12-09 Verslo klubas Neutrali Lukas
196 2023-12-09 Koordinacinė ugdymo karjeros darbo grupė Bendrieji reikalavimai Lukas
197 2023-12-09 Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemos (PEPIS) diegimas Neutrali Lukas
199 2023-12-09 Projektas „Mokymosi pagalbos mokiniui ir jo šeimai modelio, grįsto inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo nuostatomis, sukūrimas ir įdiegimas“ Neutrali Lukas
200 2023-12-09 Projektas „Išmok jaustis gerai, sveiko gyvenimo įgūdžių projektas mokyklų bendruomenėms“ Neutrali Lukas
201 2023-12-09 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Neutrali Lukas
129 2019-12-18 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Lukas
7 2020-10-30 Mokytojų taryba Neutrali

Ar tikrai tarybą sudaro visi gimnazijoje dirbantys mokytojai ir ugdyme dalyvaujantys darbuotojai?

Galbūt yra kažkoks sąrašas, kurį galima patalpinti į lentelę?

Lukas
86 2020-10-30 Struktūros schema Neutrali Lukas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-12-09 Titulinis puslapis Neutrali Lukas
2 2023-12-09 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Lukas
4 2023-12-09 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Lukas
6 2023-12-09 Struktūra ir kontaktai Lukas
9 2023-12-09 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai

Pateikti naujų, 2021-2022 mokslo metų komisijų ir darbo grupių sudėtis, jeigu jos keitėsi.

Lukas
11 2023-12-09 Gimnazijos taryba Neutrali Lukas
12 2023-12-09 Pasiekimai Rekomendacija

Inforgrafikas gali likti paveikslėliu, bet visą kitą reikėtų parašyti tekstu, nes paveikslėliuose esančių tekstų negali perskaityti neregiai ir jų naudojama programinė įranga.

Lukas
18 2023-12-09 Neformalusis švietimas Neutrali Lukas
19 2023-12-09 Pagalba mokiniams ir tėvams Lukas
21 2023-12-09 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti specialisto pareigybės aprašą.

Lukas
22 2023-12-09 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome specialisto pareigybės aprašą.

Lukas
23 2023-12-09 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Lukas
27 2023-12-09 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Lukas
28 2023-12-09 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Lukas
30 2023-12-09 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Lukas
34 2023-12-09 Ugdymas Neutrali Lukas
35 2023-12-09 Ugdymo organizavimas Neutrali Lukas
40 2023-12-09 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Lukas
41 2023-12-09 Projektinė veikla Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie vykdomus projektus?

Lukas
43 2023-12-09 Aktualu mokiniams Neutrali Lukas
44 2023-12-09 Aktualu mokytojams Rekomendacija

Patikrintinti nuorodų aktualumą ir kaip jos atsidaro, turi būti _blank

Lukas
45 2023-12-09 Aktualu tėvams Neutrali Lukas
46 2023-12-09 Administracinė informacija Neutrali Lukas
47 2023-12-09 Nuostatai Neutrali Lukas
52 2023-12-09 Biudžeto vykdymo ataskaitos Neutrali Lukas
54 2023-12-09 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokios informacijos?

Lukas
55 2023-12-09 Viešieji pirkimai Neutrali Lukas
56 2023-12-09 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Ar Loreta yra korupcijos prevencijos pareigūnas?
Jei taip, tuomet pateikite darbo valandas, telefono numerį bei pareigybės aprašą.

Dokumentus ir prezentacijas pateikite word, PDF arba Power Point formatu.

Lukas
57 2023-12-09 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai Lukas
62 2023-12-09 Gimnazija Neutrali Lukas
63 2023-12-09 Filosofija, misija, vizija Rekomendacija Lukas
64 2023-12-09 Gimnazijos himnas Neutrali Lukas
68 2023-12-09 Tvarkaraščiai Neutrali Lukas
74 2023-12-09 Nuorodos Bendrieji reikalavimai Lukas
77 2023-12-09 Versija neįgaliesiems Neutrali Lukas
78 2023-12-09 Svetainės medis Neutrali Lukas
79 2023-12-09 Apie gimnaziją Neutrali Lukas
81 2023-12-09 Mokinių pavėžėjimas Neutrali Lukas
82 2023-12-09 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Lukas
83 2023-12-09 Laisvos darbo vietos Neutrali Lukas
104 2023-12-09 Planavimo dokumentai Neutrali Lukas
106 2023-12-09 Įsivertinimai Neutrali Lukas
107 2023-12-09 Finansinės ataskaitos Bendrieji reikalavimai Lukas
114 2023-12-09 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Lukas
115 2023-12-09 Gimnazijos simboliai Neutrali

Reikia informacijos apie uniformas word formatu.

Lukas
116 2023-12-09 Tradiciniai renginiai Neutrali Lukas
118 2023-12-09 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Lukas
123 2023-12-09 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Lukas
124 2023-12-09 Pamokų tvarkaraštis 2021/2022 m.m. (I pusmetis) Neutrali Lukas
125 2023-12-09 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Lukas
130 2023-12-09 Slapukų politika Neutrali Lukas
134 2023-12-09 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Lukas
135 2023-12-09 Ugdymas Kauno miesto gydymo įstaigose Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti informaciją šiai skilčiai.

Lukas
145 2023-12-09 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Neutrali Lukas
155 2023-12-09 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas (kontaktines, nekontaktines ir pan.)
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Teikiamos paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Lukas
156 2023-12-09 Turinio auditas Neutrali Lukas
159 2023-12-09 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Specialistų nuotraukas
Pareigybės aprašus
Darbo valandas
Kabineto numerius
Paslaugos aprašymą
Specialistų funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Lukas
161 2023-12-09 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Lukas
162 2023-12-09 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Lukas
163 2023-12-09 Savivalda Bendrieji reikalavimai

Pateikti naujų, 2021-2022 mokslo metų savivaldos tarybų ir komitetų sudėtis, jeigu jos keitėsi.

Lukas
164 2023-12-09 About us Rekomendacija Lukas
165 2023-12-09 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą, specialisto kontaktinį tel. nr., gerai būtų keletas nuotraukų.

Lukas
166 2023-12-09 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija

Šį sąrašą būtų gerai papildyti miesto pagalbos įstaigų kontaktais.

Lukas
167 2023-12-09 Gimnazijos tėvų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas taryboje.
Atstovaujamą klasę.

Lukas
168 2023-12-09 Klasės tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Pareigas komitete.
Atstovaujamą klasę.
Dokumentus, jei tokių yra.

Lukas
169 2023-12-09 Mėnesio veiklos planas Neutrali

Nesusideda dokumentų lentelė.

Lukas
170 2023-12-09 Vertinimo sistema Neutrali Lukas
171 2023-12-09 Pirmoko reikmenys Neutrali Lukas
172 2023-12-09 Gimnazijos laikraštis Neutrali Lukas
173 2023-12-09 Metodinė taryba Neutrali Lukas
175 2023-12-09 Viešųjų pirkimų komisija Neutrali Lukas
176 2023-12-09 Krizių valdymo komanda Neutrali Lukas
177 2023-12-09 Ekstremalių situacijų valdymo ir koordinavimo grupė Neutrali Lukas
178 2023-12-09 Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas Neutrali Lukas
179 2023-12-09 Atestacijos komisija Neutrali Lukas
184 2023-12-09 Dailės studija (5-8, I-IV kl.) Neutrali Lukas
185 2023-12-09 Dainos ir šokio studijos „Koviukai“ choreografija Neutrali Lukas
188 2023-12-09 Jaunieji žurnalistai būrelis (5-8, I-III kl.) Neutrali Lukas
190 2023-12-09 Keramikos būrelis (1-4, 5-8 kl.) Neutrali Lukas
192 2023-12-09 Muzikos orkestras Skambančios spalvos Neutrali Lukas
195 2023-12-09 Verslo klubas Neutrali Lukas
196 2023-12-09 Koordinacinė ugdymo karjeros darbo grupė Bendrieji reikalavimai Lukas
197 2023-12-09 Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos sistemos (PEPIS) diegimas Neutrali Lukas
199 2023-12-09 Projektas „Mokymosi pagalbos mokiniui ir jo šeimai modelio, grįsto inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo nuostatomis, sukūrimas ir įdiegimas“ Neutrali Lukas
200 2023-12-09 Projektas „Išmok jaustis gerai, sveiko gyvenimo įgūdžių projektas mokyklų bendruomenėms“ Neutrali Lukas
201 2023-12-09 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Neutrali Lukas
202 2023-12-09 Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (MEPA) Neutrali

Kiek ko kelt? Ar viskas aktualu? Kai kurių foto net nebėra.

Lukas
203 2023-12-09 OLWEUS patyčių prevencijos programa Neutrali Lukas
204 2023-12-09 Tinklinio būrelis „Būk sveikas“  Neutrali Lukas
209 2023-12-09 Pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m. (II pusmetis) Neutrali Lukas
210 2023-12-09 Ugdymo turinio atnaujimo komanda Neutrali Lukas
211 2023-12-09 Ugdymo turinio atnaujimo komanda Neutrali Lukas
212 2023-12-09 Ugdymo turinio atnaujimo komanda Neutrali Lukas
213 2023-12-09 Ugdymo turinio atnaujimo komanda Neutrali Lukas
216 2023-12-09 Sveikatingumo diena Neutrali Lukas
217 2023-12-09 Kalbų projektinės dienos Neutrali Lukas
218 2023-12-09 Neformalaus ugdymo tvarkaraštis 23-24 m.m. Neutrali Lukas
220 2023-12-09 Amatai ir dizainas. Tradicinės ir šiuolaikinės technologijos Neutrali Lukas
221 2023-12-09 Fizinis aktyvumas (2-4 kl.) Neutrali Lukas
222 2023-12-09 ŠOKIO TERAPIJA (specialiųjų poreikių mokiniams) Neutrali Lukas
223 2023-12-09 ŠOKIŲ GRUPĖ ‘’DEIZY’ Neutrali Lukas
32 2019-11-18 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Lukas
129 2019-12-18 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Lukas
160 2020-10-29 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Nuostatai pas ju nekopijuojami :( Ši informacija yra ten.

Lukas
7 2020-10-30 Mokytojų taryba Neutrali

Ar tikrai tarybą sudaro visi gimnazijoje dirbantys mokytojai ir ugdyme dalyvaujantys darbuotojai?

Galbūt yra kažkoks sąrašas, kurį galima patalpinti į lentelę?

Lukas
8 2020-10-30 Mokinių komitetas Bendrieji reikalavimai
  • Pateikite naujų mokslo metų komitetų sudėtis.
  • Ar komitetai turi pirmininkus, sekretorius?
  • Ar turite didesnę nuotrauką?
  • Mokinių komiteto nuostatai pasenę, 2012 metų, kai mokykla dar buvo vidurinė. Ar turite/paruošite naujus, ar perkelti esamus?
Lukas
53 2020-10-30 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Reikia informacijos word formatu.
Šią informaciją privaloma atnaujinti kas ketvirtį.

Lukas
86 2020-10-30 Struktūros schema Neutrali Lukas
87 2020-10-30 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Lukas
133 2020-10-30 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Lukas