Turinio auditas

53%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
44 2024-04-19 Aktualu mokytojams Rekomendacija

Patikrintinti nuorodų aktualumą ir kaip jos atsidaro, turi būti _blank

Lukas
203 2024-04-19 OLWEUS patyčių prevencijos programa Neutrali Lukas
204 2024-04-19 Tinklinio būrelis „Būk sveikas“  Neutrali Lukas
210 2024-04-19 Ugdymo turinio atnaujimo komanda Neutrali Lukas
211 2024-04-19 Ugdymo turinio atnaujimo komanda Neutrali Lukas
212 2024-04-19 Ugdymo turinio atnaujimo komanda Neutrali Lukas
213 2024-04-19 Ugdymo turinio atnaujimo komanda Neutrali Lukas
218 2024-04-19 Neformalaus ugdymo tvarkaraštis 23-24 m.m. Neutrali Lukas
220 2024-04-19 Amatai ir dizainas. Tradicinės ir šiuolaikinės technologijos Neutrali Lukas
221 2024-04-19 Fizinis aktyvumas (2-4 kl.) Neutrali Lukas
222 2024-04-19 ŠOKIO TERAPIJA (specialiųjų poreikių mokiniams) Neutrali Lukas
223 2024-04-19 ŠOKIŲ GRUPĖ ‘’DEIZY’ Neutrali Lukas
224 2024-04-19 PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2023/2024 M.M. (II PUSMETIS) Neutrali Lukas
225 2024-04-19 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ Neutrali Lukas
226 2024-04-19 Informaciją apie mokinių priėmimą Neutrali Lukas
230 2024-04-19 Pradinis ugdymas Neutrali Lukas
231 2024-04-19 Pagrindinis ugdymas Neutrali Lukas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-04-19 Titulinis puslapis Neutrali Lukas
63 2024-04-19 Filosofija, misija, vizija Rekomendacija Lukas
202 2024-04-19 Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (MEPA) Neutrali

Kiek ko kelt? Ar viskas aktualu? Kai kurių foto net nebėra.

Lukas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
21 2024-04-19 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti specialisto pareigybės aprašą.

Lukas
22 2024-04-19 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome specialisto pareigybės aprašą.

Lukas
23 2024-04-19 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Lukas
28 2024-04-19 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Lukas
30 2024-04-19 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Lukas
40 2024-04-19 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Lukas
134 2024-04-19 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Lukas
159 2024-04-19 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Specialistų nuotraukas
Pareigybės aprašus
Darbo valandas
Kabineto numerius
Paslaugos aprašymą
Specialistų funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Lukas
165 2024-04-19 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą, specialisto kontaktinį tel. nr., gerai būtų keletas nuotraukų.

Lukas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-04-19 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Lukas
4 2024-04-19 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Lukas
9 2024-04-19 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai

Pateikti naujų, 2021-2022 mokslo metų komisijų ir darbo grupių sudėtis, jeigu jos keitėsi.

Lukas
12 2024-04-19 Pasiekimai Rekomendacija

Inforgrafikas gali likti paveikslėliu, bet visą kitą reikėtų parašyti tekstu, nes paveikslėliuose esančių tekstų negali perskaityti neregiai ir jų naudojama programinė įranga.

Lukas
41 2024-04-19 Projektinė veikla Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie vykdomus projektus?

Lukas
56 2024-04-19 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Ar Loreta yra korupcijos prevencijos pareigūnas?
Jei taip, tuomet pateikite darbo valandas, telefono numerį bei pareigybės aprašą.

Dokumentus ir prezentacijas pateikite word, PDF arba Power Point formatu.

Lukas
114 2024-04-19 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Lukas
115 2024-04-19 Gimnazijos simboliai Neutrali

Reikia informacijos apie uniformas word formatu.

Lukas
118 2024-04-19 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Lukas
123 2024-04-19 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Lukas
155 2024-04-19 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas (kontaktines, nekontaktines ir pan.)
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Teikiamos paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Lukas
163 2024-04-19 Savivalda Bendrieji reikalavimai

Pateikti naujų, 2021-2022 mokslo metų savivaldos tarybų ir komitetų sudėtis, jeigu jos keitėsi.

Lukas
164 2024-04-19 About us Rekomendacija Lukas
167 2024-04-19 Gimnazijos tėvų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas taryboje.
Atstovaujamą klasę.

Lukas
32 2019-11-18 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Lukas
160 2020-10-29 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Nuostatai pas ju nekopijuojami :( Ši informacija yra ten.

Lukas
8 2020-10-30 Mokinių komitetas Bendrieji reikalavimai
  • Pateikite naujų mokslo metų komitetų sudėtis.
  • Ar komitetai turi pirmininkus, sekretorius?
  • Ar turite didesnę nuotrauką?
  • Mokinių komiteto nuostatai pasenę, 2012 metų, kai mokykla dar buvo vidurinė. Ar turite/paruošite naujus, ar perkelti esamus?
Lukas
53 2020-10-30 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Reikia informacijos word formatu.
Šią informaciją privaloma atnaujinti kas ketvirtį.

Lukas
87 2020-10-30 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Lukas
133 2020-10-30 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Lukas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
6 2024-04-19 Struktūra ir kontaktai Neutrali Lukas
11 2024-04-19 Gimnazijos taryba Neutrali Lukas
18 2024-04-19 Neformalusis švietimas Neutrali Lukas
19 2024-04-19 Pagalba mokiniams ir tėvams Lukas
27 2024-04-19 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Lukas
34 2024-04-19 Ugdymas Neutrali Lukas
35 2024-04-19 Ugdymo organizavimas Neutrali Lukas
43 2024-04-19 Aktualu mokiniams Neutrali Lukas
45 2024-04-19 Aktualu tėvams Neutrali Lukas
46 2024-04-19 Administracinė informacija Neutrali Lukas
47 2024-04-19 Nuostatai Neutrali Lukas
52 2024-04-19 Biudžeto vykdymo ataskaitos Neutrali Lukas
54 2024-04-19 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokios informacijos?

Lukas
55 2024-04-19 Viešieji pirkimai Neutrali Lukas
57 2024-04-19 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai Lukas
62 2024-04-19 Gimnazija Neutrali Lukas
64 2024-04-19 Gimnazijos himnas Neutrali Lukas
68 2024-04-19 Tvarkaraščiai Neutrali Lukas
74 2024-04-19 Nuorodos Bendrieji reikalavimai Lukas
77 2024-04-19 Versija neįgaliesiems Neutrali Lukas
78 2024-04-19 Svetainės medis Neutrali Lukas
79 2024-04-19 Apie gimnaziją Neutrali Lukas
81 2024-04-19 Mokinių pavėžėjimas Neutrali Lukas
82 2024-04-19 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Lukas
83 2024-04-19 Laisvos darbo vietos Neutrali Lukas
104 2024-04-19 Planavimo dokumentai Neutrali Lukas
106 2024-04-19 Įsivertinimai Neutrali Lukas
107 2024-04-19 Finansinės ataskaitos Bendrieji reikalavimai Lukas
116 2024-04-19 Tradiciniai renginiai Neutrali Lukas
130 2024-04-19 Slapukų politika Neutrali Lukas
135 2024-04-19 Ugdymas Kauno miesto gydymo įstaigose Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti informaciją šiai skilčiai.

Lukas
145 2024-04-19 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Neutrali Lukas
156 2024-04-19 Turinio auditas Neutrali Lukas
161 2024-04-19 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Lukas
162 2024-04-19 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Lukas
166 2024-04-19 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija

Šį sąrašą būtų gerai papildyti miesto pagalbos įstaigų kontaktais.

Lukas
169 2024-04-19 Mėnesio veiklos planas Neutrali

Nesusideda dokumentų lentelė.

Lukas
170 2024-04-19 Vertinimo sistema Neutrali Lukas
171 2024-04-19 Pirmoko reikmenys Neutrali Lukas
172 2024-04-19 Gimnazijos laikraštis Neutrali Lukas
175 2024-04-19 Viešųjų pirkimų komisija Neutrali Lukas
176 2024-04-19 Krizių valdymo komanda Neutrali Lukas
177 2024-04-19 Ekstremalių situacijų valdymo ir koordinavimo grupė Neutrali Lukas
178 2024-04-19 Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas Neutrali Lukas
179 2024-04-19 Atestacijos komisija Neutrali Lukas
184 2024-04-19 Dailės studija (5-8, I-IV kl.) Neutrali Lukas
185 2024-04-19 Dainos ir šokio studijos „Koviukai“ choreografija Neutrali Lukas
188 2024-04-19 Jaunieji žurnalistai būrelis (5-8, I-III kl.) Neutrali Lukas
190 2024-04-19 Keramikos būrelis (1-4, 5-8 kl.) Neutrali Lukas
192 2024-04-19 Muzikos orkestras Skambančios spalvos Neutrali Lukas
195 2024-04-19 Verslo klubas Neutrali Lukas
199 2024-04-19 Projektas „Mokymosi pagalbos mokiniui ir jo šeimai modelio, grįsto inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo nuostatomis, sukūrimas ir įdiegimas“ Neutrali Lukas
201 2024-04-19 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Neutrali Lukas
129 2019-12-18 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Lukas
7 2020-10-30 Mokytojų taryba Neutrali

Ar tikrai tarybą sudaro visi gimnazijoje dirbantys mokytojai ir ugdyme dalyvaujantys darbuotojai?

Galbūt yra kažkoks sąrašas, kurį galima patalpinti į lentelę?

Lukas
86 2020-10-30 Struktūros schema Neutrali Lukas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-04-19 Titulinis puslapis Neutrali Lukas
2 2024-04-19 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Lukas
4 2024-04-19 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Lukas
6 2024-04-19 Struktūra ir kontaktai Neutrali Lukas
9 2024-04-19 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai

Pateikti naujų, 2021-2022 mokslo metų komisijų ir darbo grupių sudėtis, jeigu jos keitėsi.

Lukas
11 2024-04-19 Gimnazijos taryba Neutrali Lukas
12 2024-04-19 Pasiekimai Rekomendacija

Inforgrafikas gali likti paveikslėliu, bet visą kitą reikėtų parašyti tekstu, nes paveikslėliuose esančių tekstų negali perskaityti neregiai ir jų naudojama programinė įranga.

Lukas
18 2024-04-19 Neformalusis švietimas Neutrali Lukas
19 2024-04-19 Pagalba mokiniams ir tėvams Lukas
21 2024-04-19 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti specialisto pareigybės aprašą.

Lukas
22 2024-04-19 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome specialisto pareigybės aprašą.

Lukas
23 2024-04-19 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Lukas
27 2024-04-19 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Lukas
28 2024-04-19 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Lukas
30 2024-04-19 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Lukas
34 2024-04-19 Ugdymas Neutrali Lukas
35 2024-04-19 Ugdymo organizavimas Neutrali Lukas
40 2024-04-19 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Lukas
41 2024-04-19 Projektinė veikla Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie vykdomus projektus?

Lukas
43 2024-04-19 Aktualu mokiniams Neutrali Lukas
44 2024-04-19 Aktualu mokytojams Rekomendacija

Patikrintinti nuorodų aktualumą ir kaip jos atsidaro, turi būti _blank

Lukas
45 2024-04-19 Aktualu tėvams Neutrali Lukas
46 2024-04-19 Administracinė informacija Neutrali Lukas
47 2024-04-19 Nuostatai Neutrali Lukas
52 2024-04-19 Biudžeto vykdymo ataskaitos Neutrali Lukas
54 2024-04-19 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokios informacijos?

Lukas
55 2024-04-19 Viešieji pirkimai Neutrali Lukas
56 2024-04-19 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Ar Loreta yra korupcijos prevencijos pareigūnas?
Jei taip, tuomet pateikite darbo valandas, telefono numerį bei pareigybės aprašą.

Dokumentus ir prezentacijas pateikite word, PDF arba Power Point formatu.

Lukas
57 2024-04-19 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai Lukas
62 2024-04-19 Gimnazija Neutrali Lukas
63 2024-04-19 Filosofija, misija, vizija Rekomendacija Lukas
64 2024-04-19 Gimnazijos himnas Neutrali Lukas
68 2024-04-19 Tvarkaraščiai Neutrali Lukas
74 2024-04-19 Nuorodos Bendrieji reikalavimai Lukas
77 2024-04-19 Versija neįgaliesiems Neutrali Lukas
78 2024-04-19 Svetainės medis Neutrali Lukas
79 2024-04-19 Apie gimnaziją Neutrali Lukas
81 2024-04-19 Mokinių pavėžėjimas Neutrali Lukas
82 2024-04-19 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Lukas
83 2024-04-19 Laisvos darbo vietos Neutrali Lukas
104 2024-04-19 Planavimo dokumentai Neutrali Lukas
106 2024-04-19 Įsivertinimai Neutrali Lukas
107 2024-04-19 Finansinės ataskaitos Bendrieji reikalavimai Lukas
114 2024-04-19 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Lukas
115 2024-04-19 Gimnazijos simboliai Neutrali

Reikia informacijos apie uniformas word formatu.

Lukas
116 2024-04-19 Tradiciniai renginiai Neutrali Lukas
118 2024-04-19 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Lukas
123 2024-04-19 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Lukas
130 2024-04-19 Slapukų politika Neutrali Lukas
134 2024-04-19 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Lukas
135 2024-04-19 Ugdymas Kauno miesto gydymo įstaigose Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti informaciją šiai skilčiai.

Lukas
145 2024-04-19 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Neutrali Lukas
155 2024-04-19 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas (kontaktines, nekontaktines ir pan.)
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Teikiamos paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Lukas
156 2024-04-19 Turinio auditas Neutrali Lukas
159 2024-04-19 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Specialistų nuotraukas
Pareigybės aprašus
Darbo valandas
Kabineto numerius
Paslaugos aprašymą
Specialistų funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Lukas
161 2024-04-19 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai Lukas
162 2024-04-19 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Lukas
163 2024-04-19 Savivalda Bendrieji reikalavimai

Pateikti naujų, 2021-2022 mokslo metų savivaldos tarybų ir komitetų sudėtis, jeigu jos keitėsi.

Lukas
164 2024-04-19 About us Rekomendacija Lukas
165 2024-04-19 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti paslaugos aprašymą, specialisto kontaktinį tel. nr., gerai būtų keletas nuotraukų.

Lukas
166 2024-04-19 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija

Šį sąrašą būtų gerai papildyti miesto pagalbos įstaigų kontaktais.

Lukas
167 2024-04-19 Gimnazijos tėvų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas taryboje.
Atstovaujamą klasę.

Lukas
169 2024-04-19 Mėnesio veiklos planas Neutrali

Nesusideda dokumentų lentelė.

Lukas
170 2024-04-19 Vertinimo sistema Neutrali Lukas
171 2024-04-19 Pirmoko reikmenys Neutrali Lukas
172 2024-04-19 Gimnazijos laikraštis Neutrali Lukas
175 2024-04-19 Viešųjų pirkimų komisija Neutrali Lukas
176 2024-04-19 Krizių valdymo komanda Neutrali Lukas
177 2024-04-19 Ekstremalių situacijų valdymo ir koordinavimo grupė Neutrali Lukas
178 2024-04-19 Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas Neutrali Lukas
179 2024-04-19 Atestacijos komisija Neutrali Lukas
184 2024-04-19 Dailės studija (5-8, I-IV kl.) Neutrali Lukas
185 2024-04-19 Dainos ir šokio studijos „Koviukai“ choreografija Neutrali Lukas
188 2024-04-19 Jaunieji žurnalistai būrelis (5-8, I-III kl.) Neutrali Lukas
190 2024-04-19 Keramikos būrelis (1-4, 5-8 kl.) Neutrali Lukas
192 2024-04-19 Muzikos orkestras Skambančios spalvos Neutrali Lukas
195 2024-04-19 Verslo klubas Neutrali Lukas
199 2024-04-19 Projektas „Mokymosi pagalbos mokiniui ir jo šeimai modelio, grįsto inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo nuostatomis, sukūrimas ir įdiegimas“ Neutrali Lukas
201 2024-04-19 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Neutrali Lukas
202 2024-04-19 Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (MEPA) Neutrali

Kiek ko kelt? Ar viskas aktualu? Kai kurių foto net nebėra.

Lukas
203 2024-04-19 OLWEUS patyčių prevencijos programa Neutrali Lukas
204 2024-04-19 Tinklinio būrelis „Būk sveikas“  Neutrali Lukas
210 2024-04-19 Ugdymo turinio atnaujimo komanda Neutrali Lukas
211 2024-04-19 Ugdymo turinio atnaujimo komanda Neutrali Lukas
212 2024-04-19 Ugdymo turinio atnaujimo komanda Neutrali Lukas
213 2024-04-19 Ugdymo turinio atnaujimo komanda Neutrali Lukas
218 2024-04-19 Neformalaus ugdymo tvarkaraštis 23-24 m.m. Neutrali Lukas
220 2024-04-19 Amatai ir dizainas. Tradicinės ir šiuolaikinės technologijos Neutrali Lukas
221 2024-04-19 Fizinis aktyvumas (2-4 kl.) Neutrali Lukas
222 2024-04-19 ŠOKIO TERAPIJA (specialiųjų poreikių mokiniams) Neutrali Lukas
223 2024-04-19 ŠOKIŲ GRUPĖ ‘’DEIZY’ Neutrali Lukas
224 2024-04-19 PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2023/2024 M.M. (II PUSMETIS) Neutrali Lukas
225 2024-04-19 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ Neutrali Lukas
226 2024-04-19 Informaciją apie mokinių priėmimą Neutrali Lukas
230 2024-04-19 Pradinis ugdymas Neutrali Lukas
231 2024-04-19 Pagrindinis ugdymas Neutrali Lukas
32 2019-11-18 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Lukas
129 2019-12-18 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Lukas
160 2020-10-29 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Nuostatai pas ju nekopijuojami :( Ši informacija yra ten.

Lukas
7 2020-10-30 Mokytojų taryba Neutrali

Ar tikrai tarybą sudaro visi gimnazijoje dirbantys mokytojai ir ugdyme dalyvaujantys darbuotojai?

Galbūt yra kažkoks sąrašas, kurį galima patalpinti į lentelę?

Lukas
8 2020-10-30 Mokinių komitetas Bendrieji reikalavimai
  • Pateikite naujų mokslo metų komitetų sudėtis.
  • Ar komitetai turi pirmininkus, sekretorius?
  • Ar turite didesnę nuotrauką?
  • Mokinių komiteto nuostatai pasenę, 2012 metų, kai mokykla dar buvo vidurinė. Ar turite/paruošite naujus, ar perkelti esamus?
Lukas
53 2020-10-30 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Reikia informacijos word formatu.
Šią informaciją privaloma atnaujinti kas ketvirtį.

Lukas
86 2020-10-30 Struktūros schema Neutrali Lukas
87 2020-10-30 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Lukas
133 2020-10-30 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Lukas