Projektas „Mokymosi pagalbos mokiniui ir jo šeimai modelio, grįsto inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo nuostatomis, sukūrimas ir įdiegimas“

2017-12-11 dieną Kovo 11-osios gimnazijoje pradėtas vykdyti projektas „Mokymosi pagalbos mokiniui ir šeimai modelio, grįsto inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo nuostatomis, sukūrimas ir įdiegimas“, kuris yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Metodikos kūrime dalyvauja mūsų gimnazijos specialistai ir VDU prof. dr. J.Ruškus. Vėliau ji bus pristatyta ir taikoma veiklą tobulinančiose mokyklose.

Tarptautiniu mastu vis didesnį aktualumą įgyja inkliuzinio (įtraukaus) švietimo nuostatų diegimas į bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo sistemas. Inkliuzinis švietimas skatina mokymosi sunkumų ir papildomų poreikių turinčių mokinių įtraukimą į bendrą ugdymo sistemą, atitinkamai pritaikant aplinką ir mokymosi metodus.

Sėkmingos praktikos Europos Sąjungos šalyse (Skandinavijos šalyse, Vokietijoje, Austrijoje ir kt.) rodo, jog skirtingų galimybių (gerai besimokančių ir turinčių mokymosi sunkumų) vaikų mokymasis kartu atneša daugeriopą naudą. Vaikai išmoksta bendrauti įvairialypėje aplinkoje, kuria komandinio darbo ir savitarpio pagalbos praktikas. Įrodyta, kad geriau besimokantis vaikas, aiškindamas mažiau suprantančiam, pats geriau įsisavina mokomąją medžiagą.

Projekto tikslas – sukurti ir veiklą tobulinančiose mokyklose įdiegti naują mokymosi pagalbos mokiniui ir šeimai modelį, pagrįstą inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo nuostatomis. Projekto tikslinė grupė – 4 klasių mokiniai. Pasirinkta tobulinti ugdymo sritis (dalykas), kurios pasiekimus numatoma pagerinti – matematika.

Inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo nuostatomis siekiama, kad pagalba  būtų suteikiama ir edukacinis dėmesys skiriamas visiems mokiniams, kuriems to reikia. Veiklą tobulinančiose mokyklose būtų skatinamas bendruomeniškumas, stiprinamas mokinių – mokytojų – tėvų bendradarbiavimas, diegiamos lygiateisiškumo, nediskriminavimo nuostatos. Įdiegus siūlomą mokymosi pagalbos modelį, mokyklose būtų sukurtas palankus visiems mokiniams (tiek patiriantiems mokymosi sunkumų, tiek gabiems) psichologinis mikroklimatas, kuris teigiamai įtakos mokinių pasiekimus.

Akimirkos iš susitikimo

Akimirkos iš projekto 

„Mokymosi pagalbos mokiniui ir šeimai modelio, grįsto, inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo nuostatomis sukūrimas ir įdiegimas“ mokymų „Pagalbos vaikui ir šeimai modelis, grįstas įtraukiojo ugdymo nuostatomis“ 2019-03

Atnaujinta: 2024-03-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 11.35 - 12.20
 • 5. 12.40 - 13.25
 • 6. 13.35 - 14.20
 • 7. 14.30 - 15.15
 • 8. 15.25 - 16.10
Olweus