Mokytojai

Gimnazijos mokytojų sąrašas 2022-2023 m. m.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos ir
kvalifikacinė kategorija

Klasė

El. paštas

Pradinio ugdymo mokytojai

 

Aušrelė Baltrušaitienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

3a

ausrele.baltrusaitiene@kovo11gimnazija.lt

 

Deimantė Dženkaitytė Mileckienė

Pradinio ugdymo mokytoja

1b

deimante.mileckiene@kovo11gimnazija.lt

 

Ieva Girevičienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

1a

ieva.gireviciene@kovo11gimnazija.lt

 

Inesa Matižonkienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

2a

inesa.matizonkiene@11gimnazija.lt

 

Rasa-Loreta Miliuvienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

4a

rasa.miliuviene@kovo11gimnazija.lt

 

Ilona Šnirienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

4b

ilona.sniriene@kovo11gimnazija.lt

 

Janina Žukauskienė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

3b

janina.zukauskiene@kovo11gimnazija.lt

 

Dalia Zagurskė

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

2b

dalia.varnaite@kovogimnazija.lt

Specialiųjų klasių specialieji pedagogai

 

Rasa Janonytė

Vyresnioji specialioji pedagogė specialiojoje klasėje

4d

rasa.janonyte@kovo11gimnazija.lt

 

Stasė Ivanauskienė

Specialioji pedagogė specialiojoje klasėje

5c

stase.ivanauskiene@kovo11gimnazija.lt

 

Zita Kasiulytė

Vyresnioji specialioji pedagogė specialiojoje klasėje

3d

zita.kasiulyte@kovo11gimnazija.lt

 

Kristina Abromaitienė

Specialioji pedagogė specialiojoje klasėje

 

kristina.abromaitiene@kovo11gimnazija.lt

 

Rima Narušienė

Specialioji pedagogė metodininkė specialiojoje klasėje

 

rima.narusiene@kovo11gimnazija.lt

 

Asta Doftartienė

Specialioji pedagogė metodininkė socialinių įgūdžių klasėje

Soc.įgūdžiū kl

asta.doftartiene@kovo11gimnazija.lt

 

Birutė Vainikonienė

Specialioji pedagogė metodininkė specialiojoje klasėje

 

birute.vainikoniene@kovo11gimnazija.lt

 

 

 

 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

 

Laima Gaidžiunaitė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

9a

laima.gaidziunaite@kovo11gimnazija.lt

 

Rima Ona  Jankauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Ia

rima.jankauskiene@kovo11gimnazija.lt

 

Jolanta Lastauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

8a

jolanta.lastauskiene@kovo11gimnazija.lt

 

Danutė Raudeliūnienė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

 

danute.raudeliuniene@kovo11gimnazija.lt

 

Rūta Satkauskienė 

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

6b

ruta.satkauskiene@kovo11gimnazija.lt

 

Rita Sarapinienė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

 

rita.sarapiniene@kovo11gimnazija.lt

Užsienio kalbų mokytojai

 

Roberta Parulienė

Anglų kalbos mokytoja

5b

roberta.paruliene@kovo11gimnazija.lt

 

Magdalena Jaugienė

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

 

magdalena.jaugiene@kovo11gimnazija.lt

 

Jolita Ramanauskienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

IVa

jolita.ramanauskiene@kovo11gimnazija.lt

 

Kristina Chaladauskienė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja, Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

7b

kristina.chaladauskiene@kovo11gimnazija.lt

 

Skaistė Pečkienė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

 

skaiste.peckiene@kovo11gimnazija.lt

 

Vita Ramašauskienė

Anglų kalbos mokytoja

 

vita.ramasauskiene@kovo11gimnazija.lt

 

Ramunė Evelina Vaitiekaitienė

Anglų kalbos mokytoja

 

ramune.vaitiekaitiene@kovo11gimnazija.lt

 

Vida Žukauskienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

IVb

vida.zukauskiene@kovo11gimnazija.lt

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

 

Jūratė Šukelienė

Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

IIIb

jurate.sukeliene@kovo11gimnazija.lt

 

Lukas Putinas

Informacinių technologijų mokytojas

 

Lukas.putinas@kovo11gimnazija.lt

 

Renaldas Ivanauskas

Matematikos mokytojas

 

renaldas.ivanauskas@kovogimnazija.lt

 

Rima Hasenaitytė

Matematikos vyresnioji mokytoja

 

rima.hasenaityte@kovo11gimnazija.lt

 

Vanda Račkauskienė

Matematikos mokytoja metodininkė

 

vanda.rackauskiene@kovo11gimnazija.lt

 

Alma Sotkevičiūtė

Matematikos mokytoja metodininkė

 

alma.sotkeviciute@kovo11gimnazija.lt

 

 

 

 

 

Gamtos mokslų mokytojai

 

Irena Gedminienė 

Biologijos vyresnioji mokytoja

IIIa

irena.gedminiene@kovo11gimnazija.lt

 

Daimutė Greivienė

Chemijos mokytoja ekspertė

 

deimante.greiviene@kovo11gimnazija.lt

 

Renata Varnienė

Chemijos mokytoja metodininkė, ekonomikos mokytoja ekspertė

IIa

renata.varniene@kovo11gimnazija.lt

 

Alma Voskienė

Fizikos vyresnioji mokytoja

6a

alma.voskiene@kovo11gimnazija.lt

Socialinių mokslų mokytojai

 

Loreta Kutkienė

Geografijos, biologijos mokytoja metodininkė

5a

loreta.kutkiene@kovo11gimnazija.lt

 

Ignas Juškevičius

Istorijos vyresnysis mokytojas

IIb

ignas.juskevicius@kovo11gimnazija.lt

 

Gražina Stonienė

Istorijos mokytoja metodininkė

8b

grazina.stoniene@kovo11gimnazija.lt

 

Margarita Kantaitė

Tikybos vyresnioji mokytoja

 

margarita.kantaite@kovo11gimnazija.lt

 

Polina Žemaitienė

Etikos mokytoja ekspertė

 

polina.zemaitiene@kovo11gimnazija.lt

Technologijų, menų ir sporto mokytojai

 

Eglė Bieliūnienė

Technologijų vyresnioji mokytoja

 

egle.bieliuniene@kovo11gimnazija.lt

 

Vita Dužiniene

Technologijų vyresnioji mokytoja

 

vita.duziniene@kovo11gimnazija.lt

 

Jovyda Stankūnienė

Technologijų vyresnioji mokytoja

 

jovyda.stankuniene@kovo11gimnazija.lt

 

Ričardas Turčinavičius

Technologijų vyresnysis mokytojas

 

ricardas.turcinavicius@kovo11gimnazija.lt

 

Lina Navikauskienė

Muzikos mokytoja metodininkė

 

lina.navikauskiene@kovo11gimnazija.lt

 

Ilona Papečkytė

Muzikos mokytoja ekspertė

 

ilona.papeckyte@kovo11gimnazija.lt

 

Lina Petraitienė

Muzikos vyresnioji mokytoja

7a

lina.petraitiene@kovo11gimnazija.lt

 

Audronė Unikauskienė

Dailės mokytoja metodininkė

 

audrone.unikauskiene@kovo11gimnazija.lt

 

Rita Stagniūnaitė

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

Ib

rita.stagniunaite@kovo11gimnazija.lt

 

Nida-Odeta Šukienė

Fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja

 

nida.sukiene@kovo11gimnazija.lt

 

Justinas Zagurskas

Fizinio ugdymo mokytojas

 

justinas.zagurskas@kovogimnazija.lt

 

Vilma Skublickaitė

Choreografijos mokytoja metodininkė

 

vilma.skublickaite@kovo11gimnazija.lt

 

Atnaujinta: 2024-01-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 11.35 - 12.20
 • 5. 12.40 - 13.25
 • 6. 13.35 - 14.20
 • 7. 14.30 - 15.15
 • 8. 15.25 - 16.10
Olweus