Biblioteka

 

 

 • Bibliotekos paskirtis – būti žinių erdve, kuriančia pridėtinę vertę gimnazijos bendruomenei.  Teikti mokymo(si) paslaugas – knygas ir išteklius, remiantis lygia naudojimosi teise visiems, nepaisant rasės, lyties, religijos, tautybės ar socialinio statuso.
 • Tenkinti bendruomenės informacijos poreikius, gerinti mokymo(si) aplinką, kurioje kiekvienas galėtų lavinti asmenines kompetencijas, prasmingai leisti laiką, vykdyti edukacines funkcijas, veikti ir prisitaikyti nuolat kintančioje žinių ir idėjų visuomenėje.
 • Skatinti  bendruomenės  sąmoningumą ir empatiją žmonių, turinčių kitokių galių ir individualių reikmių, atžvilgiu.
 • Mažinti skaitmeninę atskirtį.
 • Biblioteka visiems  - erdvė, kurioje puoselėjama kiekvieno laisvė būti.

Bibliotekininke gimnazijoje dirba

Irena Jurevičiūtė Informacinio centro ir biliotekos bibliotekininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 - 16.30

12.00 - 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 - 12.00

Trečiadienis

8.00 - 16.30

12.00 - 12.30

9.00 - 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Biblioteka Atnaujinta Dydis
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos naudojimosi biblioteka taisyklės 36.37 KB
Savivaldybių viešųjų bibliotekų ir mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas) bibliotekų paslaugų integravimo modeliai 31.39 KB
2022 metais gauti vadovėliai 16.92 KB

Bibliotekininkės funkcijos

 • Palaikyti ir plėtoti gimnazijos ugdymo tikslus.
 • Plėtoti bibliotekos paslaugas, didinant informacijos, žinių ir kultūros prieinamumą.
 • Pagal bendrąsias ugdymo programas ir bendruomenės poreikius įvairiose laikmenose komplektuoti, tvarkyti ir saugoti bibliotekos fondą.
 • Bendruomenės nariams teikti informacines paslaugas, padėti prasmingai ir saugiai naudotis internetu, IT bei kitomis techninėmis priemonėmis.
 • Ugdyti ir stiprinti bendruomenės poreikį ir įprotį skaityti ir tobulinti informacinį raštingumą bei naudotis bibliotekomis visą gyvenimą.
 • Sudaryti sąlygas kurti informaciją ir ją naudoti žinioms, supratimui ir vaizduotei ugdyti bei savo malonumui.
 • Padėti mokiniams įgyti ir taikyti įgūdžius, reikalingus bet kokios formos, formato ar medijų informacijai vertinti ir naudoti.
 • Organizuoti veiklą, skatinančią mokinių pilietiškumą ir tautiškumą.
 • Skatinti dalykų mokytojus skleisti mokiniams informaciją apie bibliotekos teikiamas paslaugas, reklamuoti ir populiarinti bibliotekos fondus.  

Lankytojų paslaugoms

Skaitykla ir abonementas.

Kompiuteriai  su interneto prieiga.  

TAMO biblioteka.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 11.35 - 12.20
 • 5. 12.40 - 13.25
 • 6. 13.35 - 14.20
 • 7. 14.30 - 15.15
 • 8. 15.25 - 16.10
Olweus