VISUOMENINIŲ MOKSLŲ PROJEKTINĖS DIENOS „KAUNO TVIRTOVĖ - FORTAI“

  • Paskelbė : Lukas Putinas
  • Paskelbta: 2023-06-13
  • Kategorija: Renginiai

Projekto datos: 2023-06-14; 2023-06-15

Laikas ir trukmė: 2 dienos (8.30 – 13.00 val.)

Integruojami dalykai: istorija, geografija, dorinis ugdymas, pilietiškumas

Tikslas: skatinti moksleivius tobulinti įvairias kompetencijas per domėjimąsi miesto istorija bei kultūra, formuoti jauno žmogaus vertybines nuostatas.

Uždaviniai:

1. Gedulo ir vilties dienos paminėjimas (birželio 14 d.)

2. Susipažinti su bendra informacija apie Kauno tvirtovę.

3. Dirbant poromis arba grupelėse (po 3-4) surasti medžiagą apie nurodytą Kauno fortą.

4. Surinktą medžiagą išanalizuoti, susisteminti ir bendrinti su žemėlapiu.

5. Kiekviena pora/grupelė pristato savo fortą pasakojant, naudojant skaidres.

6. Sudalyvauti orentaciniame žaidime apie fortus (5- 6 kl.).

7. Aplankyti vieną iš pasirinktų fortų (realiame laike arba nuotoliniu būdu). Edukacija.

8. Filmo peržiūra ir aptarimas (I – II kl.)

Numatomas mokymosi rezultatas: mokiniai pagilins žinias visuomeninių mokslų srityje, taikant jas praktikoje; pilietinės savimonės ugdymas.

Veiklos

Birželio 14 d. 8.30.-12.30 val.

8.30-9.30 val. kartu su auklėtojomis pamini Gedulo ir Vilties dieną (priede rasite info): https://www.youtube.com/watch?v=gF7ZkdYEOpE https://www.youtube.com/watch?v=Lzm_9xbF2JI https://www.youtube.com/watch?v=Q5jr0Ss78tM 8, I-II gali žiūrėti https://www.youtube.com/watch?v=qVMhXkMZGKc

5c kl. - 9.30- 12.30 val. – Trumpas pristatymas „Kauno fortai“ https://www.youtube.com/watch?v=6K2JL2VvBNU ;

5a, 5 b kl. – 9.30- 11.30 val. - Trumpas pristatymas „Kauno fortai“ https://www.youtube.com/watch?v=6K2JL2VvBNU

- Dirbdami poromis arba grupelėse (po 3-4) suranda medžiagą apie pasirinktą Kauno fortą (klasė turi surinkti info apie visus 9 fortus).

- Surinktą medžiagą išanalizuoja, susistemina ir bendrina su žemėlapiu (bus išdalinta 13d.), paryškina savo fortą.

- Kiekviena pora/grupelė pristato savo fortą (papasakoja) visai klasei.

11.30 val.

- Orentacinės varžybos stadione, kuri klasė greičiau atliks užduotis apie fortus.

6a, 6b kl. – 9.30 – 10.15 val.:

- Orentacinės varžybos stadione, kuri klasė greičiau atliks užduotis apie fortus.

10.15-12.30 val.:

- Dirbdami poromis arba grupelėse (po 3-4) suranda medžiagą apie nurodytą Kauno fortą (klasė turi surinkti info apie visus 9 fortus).

- Surinktą medžiagą išanalizuojia, susistemina ir bendrina su žemėlapiu (bus išdalinta 13d.), paryškina savo fortą.

- Kiekviena pora/grupelė pristato savo fortą (nesinaudoja rašytine medžiaga) visai klasei.

7a, 7b, 8 a, 8 b, 8c, 9a kl. – 9.30-12.30 val.:

- Dirbdami poromis arba grupelėse (po 3-4) suranda medžiagą apie nurodytą Kauno fortą (klasė turi surinkti info apie visus 9 fortus).

- Surinktą medžiagą išanalizuojia, susistemina ir bendrina su žemėlapiu (bus išdalinta 13d.), paryškina savo fortą.

- Kiekviena pora/grupelė pristato savo fortą (nesinaudoja rašytine medžiaga) visai klasei.

- Paruošia bendrą klasės plakatą (A1 formatu), kuriame atsispindėtų vaizdas ir trumpas aprašas. Plakatas tvirtinamas prie klasės durų. (8c ir 9a.kl. gali paruošti ir vieno forto maketą ar plakatą).

Ia, Ib, IIa, IIb – 9.30-12.30 val.:

- Dirbdami poromis arba grupelėse (po 3-4) suranda medžiagą apie nurodytą Kauno fortą (klasė turi surinkti info apie visus 9 fortus) ir kiekviena grupelė apie savo fortą sugalvoja po 3 klausimus su 3 variantais atsakymų.

- Paruošia viktoriną su Kahootu ir sužaidžia savo paruoštą Kahootą su paraleline klase.

Birželio 15 d. 8.30.-13.00 val.

6a, 6b, 7a, 7b – dokumentinės medžiagos peržiūra ir aptarimas: - https://www.youtube.com/watch?v=nmhKPZcnUFU -https://www.youtube.com/watch?v=wYhIN64CJWs (nuo 14 min). - https://www.youtube.com/watch?v=45FKN9ylSaQ

Klausimai po filmų peržiūros: Kada ir kokiu tikslu pradėta statyti Kauno tvirtovė? Kokią įtaką miestui turėjo tvirtovės statyba? Kada prasidėjo tvirtovės puolimas, kaip jis vyko? Kokie tvirtovės žlugimo padariniai? Kaip vokiečiai plėtė Kauno gynybinius įtvirtinimus?

8a, 8b, IIb - išvyka į VII fortą.

Ib - išvyka į VI fortą nuo 14 val. 

*****************

Žemėlapiai bus paduoti klasių vadovams birželio13 d.

MOKINIAI TURI ATSINEŠTI ŠIAS PRIEMONES:

Planšetės, telefonai, kompiuteriai; spalvoto popieriaus; žirkles; liniuotes; pieštukiniai klijai;

piešimo ir grafinės priemonės (spalvoti pieštukai, markeriai ir t.t.)

Tik 7 – 8 kl. papildomai A1 formato lapus.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos