INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ 

 • Paskelbė : Lukas Putinas
 • Paskelbta: 2023-02-28
 • Kategorija: Renginiai

Kviečiame mokytis Kauno Kovo 11-osios gimnazijoje pagal 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 

2023–2024 m. m. komplektuojamų grupių, klasių skaičius ir planuojamas priimti mokinių skaičius: 

 • viena priešmokyklinio ugdymo grupė – 15 vaikų; 

 • dvi pirmos klasės – 42 mokiniai; 

 • viena pirma klasė mokiniams turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų – 8 mokiniai. 

 

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ 

 • Prašymai priimti mokytis nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti per savivaldybės informacinę sistemą http://www.imokykla.kaunas.lt   nuo 2023 m. kovo mėn. 15 d.  

 • Per informacinę sistemą į pasirinktas mokyklas galima pateikti ne daugiau kaip du prašymus. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą. 

 • Prašymų registracija per informacinę sistemą vykdoma iki 2023 metų gegužės 31 d., vėliau prašymus galima pateikti tik gimnazijoje. 

 • Prašymų padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui. 

Vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, pirmumo teise į gimnaziją priimami vaikai: 

 • kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje; 

 • jei prašymų pradėti mokytis iš gimnazijai priskirtos teritorijos bus gauta daugiau, nei gimnazija gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusiųjų gyvenamąją vietą mokinių prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliams (įbroliams) ir seserims (įseserėms), arčiausiai gimnazijos gyvenantiems asmenims; 

 • jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą. 

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai: 

 • kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra gretima gimnazijos aptarnavimo teritorijai. Tarp tais pačiais metais deklaravusiųjų gyvenamąją vietą mokinių prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliams (įbroliams) ir seserims (įseserėms); 

 • jei priimti visi mokiniai iš gretimos gimnazijai priskirtos aptarnavimo teritorijos į laisvas vietas gali būti priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybėje; 

 • jei priimti visi mokiniai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybėje, į laisvas vietas gali būti priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota gretimose savivaldybėse. 

KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOJE VYKDOMOS PROGRAMOS: 

 • pradinio ugdymo 

 • pagrindinio ugdymo I dalies 

 • pagrindinio ugdymo II dallies 

 • vidurinio ugdymo 

 • socialinių įgūdžių ugdymo 

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PATEIKTI Į GIMNAZIJĄ PRIIMAMI ASMENYS: 

 1. Vaiko asmens dokumento kopija.  

 1. Vaiko sveikatos pažymėjimas (turi būti pateiktas elektroninėje Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje). 

 1. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo išvada-rekomendacija (būsimiems pirmokams). 

 1. Pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimas  su pasiekimų aprašu (būsimiems penktokams). 

 1. Pažyma apie mokymosi pasiekimus iš buvusios ugdymo įstaigos (priimant į 2-4 klases). 

 1. Mokymosi pasiekimų pažymėjimą iš buvusios ugdymo įstaigos (priimant į 6-8, II gimn. klases). 

 1. Pažyma (8-ių klasių baigimo) apie mokymosi pasiekimus iš buvusios ugdymo įstaigos (būsimiems I gimn. klasės mokiniams). 

 1. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (priimant į III gimn. klasę). 

 1. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentųs. 

DOKUMENTŲ PRIĖMIMO LAIKAS IR VIETA 

115A kabinetas:  

antradieniais - nuo 9.00 iki 16.00 val. 

ketvirtadieniais – nuo 9.00 iki 16.00 val.  

LAISVOS VIETOS  

Šiuo metu laisvų vietų neturime. 

 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.: +370 617 29257 

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Lokienė, jolanta.lokiene@kovo11gimnazija.lt 

komisijos sekretorė – specialioji pedagogė Asta Doftartienė, asta.doftartiene@kovo11gimnazija.lt 

komisijos nariai: 

mokytojų tarybos atstovė – Skaistė Pečkienė, skaiste.peckiene@kovo11gimnazija.lt 

gimnazijos tarybos atstovė – Rima Narušienė, rima.narusiene@kovo11gimnazija.lt 

specialioji pedagogė, logopedė – Birutė Vainikonienė, birute.vainikoniene@kovo11gimnazija.lt 

socialinė pedagogė – Aksinija Andrijankina, aksinija.andrijankina@kovo11gimnazija.lt 

psichologė – Audronė Vainilavičienė, audrone.vainilaviciene@kovo11gimnazija.lt 

 

 

Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas 

 

Mokinių priėmimo komisijos darbo vieta – kabinetas 115A.  

Mokiniu priėmimo komisijos darbo laikas: kiekvieno mėnesio pirmas antradienis nuo 14.00 – 16.00 val. 

Informaciją apie gimnazijos veiklą galima rasti: www.kovo11gimnazija.lt 

 

Kviečiame mokytis Kauno Kovo 11-osios gimnazijoje pagal 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 

2023–2024 m. m. komplektuojamų grupių, klasių skaičius ir planuojamas priimti mokinių skaičius: 

 • viena priešmokyklinio ugdymo grupė – 15 vaikų; 

 • dvi pirmos klasės – 42 mokiniai; 

 • viena pirma klasė mokiniams turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų – 8 mokiniai. 

 

NFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ 

 • Prašymai priimti mokytis nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti per savivaldybės informacinę sistemą http://www.imokykla.kaunas.lt   nuo 2023 m. kovo mėn. 15 d.  

 • Per informacinę sistemą į pasirinktas mokyklas galima pateikti ne daugiau kaip du prašymus. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą. 

 • Prašymų registracija per informacinę sistemą vykdoma iki 2023 metų gegužės 31 d., vėliau prašymus galima pateikti tik gimnazijoje. 

 • Prašymų padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui. 

Vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, pirmumo teise į gimnaziją priimami vaikai: 

 • kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje; 

 • jei prašymų pradėti mokytis iš gimnazijai priskirtos teritorijos bus gauta daugiau, nei gimnazija gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusiųjų gyvenamąją vietą mokinių prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliams (įbroliams) ir seserims (įseserėms), arčiausiai gimnazijos gyvenantiems asmenims; 

 • jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą. 

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai: 

 • kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra gretima gimnazijos aptarnavimo teritorijai. Tarp tais pačiais metais deklaravusiųjų gyvenamąją vietą mokinių prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliams (įbroliams) ir seserims (įseserėms); 

 • jei priimti visi mokiniai iš gretimos gimnazijai priskirtos aptarnavimo teritorijos į laisvas vietas gali būti priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybėje; 

 • jei priimti visi mokiniai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybėje, į laisvas vietas gali būti priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota gretimose savivaldybėse. 

KAUNO KOVO 11-OSIOS GIMNAZIJOJE VYKDOMOS PROGRAMOS: 

 • pradinio ugdymo 

 • pagrindinio ugdymo I dalies 

 • pagrindinio ugdymo II dallies 

 • vidurinio ugdymo 

 • socialinių įgūdžių ugdymo 

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PATEIKTI Į GIMNAZIJĄ PRIIMAMI ASMENYS: 

 1. Vaiko asmens dokumento kopija.  

 1. Vaiko sveikatos pažymėjimas (turi būti pateiktas elektroninėje Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje). 

 1. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo išvada-rekomendacija (būsimiems pirmokams). 

 1. Pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimas  su pasiekimų aprašu (būsimiems penktokams). 

 1. Pažyma apie mokymosi pasiekimus iš buvusios ugdymo įstaigos (priimant į 2-4 klases). 

 1. Mokymosi pasiekimų pažymėjimą iš buvusios ugdymo įstaigos (priimant į 6-8, II gimn. klases). 

 1. Pažyma (8-ių klasių baigimo) apie mokymosi pasiekimus iš buvusios ugdymo įstaigos (būsimiems I gimn. klasės mokiniams). 

 1. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (priimant į III gimn. klasę). 

 1. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentųs. 

DOKUMENTŲ PRIĖMIMO LAIKAS IR VIETA 

115A kabinetas:  

antradieniais - nuo 9.00 iki 16.00 val. 

ketvirtadieniais – nuo 9.00 iki 16.00 val.  

LAISVOS VIETOS  

Šiuo metu laisvų vietų neturime. 

 

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.: +370 617 29257 

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Lokienė, jolanta.lokiene@kovo11gimnazija.lt 

komisijos sekretorė – specialioji pedagogė Asta Doftartienė, asta.doftartiene@kovo11gimnazija.lt 

komisijos nariai: 

mokytojų tarybos atstovė – Skaistė Pečkienė, skaiste.peckiene@kovo11gimnazija.lt 

gimnazijos tarybos atstovė – Rima Narušienė, rima.narusiene@kovo11gimnazija.lt 

specialioji pedagogė, logopedė – Birutė Vainikonienė, birute.vainikoniene@kovo11gimnazija.lt 

socialinė pedagogė – Aksinija Andrijankina, aksinija.andrijankina@kovo11gimnazija.lt 

psichologė – Audronė Vainilavičienė, audrone.vainilaviciene@kovo11gimnazija.lt 

 

 

Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas 

 

Mokinių priėmimo komisijos darbo vieta – kabinetas 115A.  

Mokiniu priėmimo komisijos darbo laikas: kiekvieno mėnesio pirmas antradienis nuo 14.00 – 16.00 val. 

Informaciją apie gimnazijos veiklą galima rasti: www.kovo11gimnazija.lt 

 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos