Didysis Lietuvių Kalbos Žodynas keliauja po Pasaulį!

  • Paskelbė : Lukas Putinas
  • Paskelbta: 2024-02-21
  • Kategorija: Renginiai

Mes labai džiaugiamės, kad Didysis lietuvių kalbos žodynas atkeliavo į mūsų gimnaziją.

2002 m. išleistas paskutinis 20-asis „Lietuvių kalbos žodyno“ tomas, baigtas didžiausias XX a. lietuvių kalbotyros veikalas, kurio tekstą rašė ir redagavo kelios kalbininkų kartos, per 70 žodynininkų, 23 redaktoriai, keli tūkstančiai žodžių rinkėjų. Žodyno apimtis – 22 000 puslapių, daugiau kaip 11 milijonų žodžių, pavartotų žodyno tekste, apie 236 tūkstančiai leksikografinių straipsnių. Rašytas 100 metų remiantis 5 mln. lapelių kartoteka. Tai įvairiausios leksikos lobynas apimantis apie 1000 šaltinių. Dvidešimt Žodyno tomų apima lietuvių kalbos raštų leksiką nuo 1547 iki 2001 m. ir gyvosios kalbos (tarmių) leksiką, renkamą nuo 1902 m. Dvidešimtyje Žodyno tomų aprašyta apie pusė milijono lietuvių kalbos žodžių.

Žodynas nuėjo ilgą raidos kelią. Kazimiero Būgos parengtas 1-asis žodyno sąsiuvinis išėjo 1924 m., 2-asis – 1925 m., jau po autoriaus mirties. Švietimo ministerija 1930 m. atnaujinti šį darbą įpareigojo prof. Juozą Balčikonį. LKŽ I tomas pasirodė 1941 m., II tomas – 1947 m. Abu tomus redagavo Juozas Balčikonis. II tomas neišvengė sovietinės cenzūros. Nuo III tomo 1956 m. (red. Kazys Ulvydas) keičiama Žodyno rašymo instrukcija, pirmieji du tomai paslepiami spec. fonde. Buvo reikalaujama pateikti pavyzdžių iš sovietinės literatūros, tik po jų buvo galima rašyti sakinius iš tarmių, senųjų raštų, tautosakos. Nuo 1956 m. Žodyno tomai ėjo kas 3–4–5 metai. III–V tomus redagavo Kazys Ulvydas, VI–X – Jonas Kruopas, XI–XVI – vėl Kazys Ulvydas, XVII–XX tomų vyriausiasis redaktorius – prof. Vytautas Vitkauskas.

Didysis Lietuvių Kalbos Žodynas yra vienas didžiausių žodynų pasaulyje (t.1–20, 1941–2002 m.)

t. 1 (1-as leidimas, 1941, 2-as leidimas, 1968); t. 2 (1-as leidimas, 1947, 2-as leidimas, 1969); t. 3 (1956); t. 4 (1957); t. 5 (1959); t. 6 (1962); t. 7 (1966); t. 8 (1970); t. 9 (1973), t. 10 (1976); t. 11 (1978); t. 12 (1981); t. 13 (1984); t. 14 (1986); t. 15 (1991); t. 16 (1995); t. 17 (1996); t. 18 (1997); t. 19 (1999); t. 20 (2002).

Apie „Lietuvių kalbos žodyno“ vertę rašė daugybė mokslininkų, kultūros ir visuomenės veikėjų.

Gimnazijos bendruomenė galėjo susipažinti, paskaityti žodyną, nusifotografuoti. Mokiniai, atėje į biblioteką, sužinojo žodyno istoriją, pasimokė naujų žodžių. Mes džiaugiamės bibliotekos fonduose turėdami žodyną. Bibliotekoje yra I tomas išleistas 1941 m. , redaktorius.

J. Balčikonis. Pirmą tomą galima rasti gimnazijos bibliotekoje su J. Balčikonio autografu.

Labai kviečiu susipažinti su žodynu. bibliotekoje. Plačiau: www.omuo.lt

Tarptautinė gimtosios kalbos diena – vasario 21 d, skirta atkreipti dėmesį į kalbų ir kultūrų įvairovę ir skatinti daugiakalbystę.

Pirmą kartą apie šią dieną UNESCO paskelbė 1999 m. lapkričio 17 d.

Bibliotekininkė Irena Jurevičiūtė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos