Kalbų projektinės dienos

KALBŲ PROJEKTINĖS DIENOS


„KNYGNEŠIO KELIAS“


BIRŽELIO 7-8D.
Didinti pastangas apsaugoti ir išsaugoti pasaulio kultūros ir gamtos paveldą.
(Darnaus vystymosi 11 tikslo uždavinys)


Tikslas: skatinti moksleivius domėtis miesto ir šalies kultūra bei istorija, reikšti savo mintis ir potyrius užsienio kalba.

Uždaviniai:
1.Susipažinti su knygnešystės laikotarpio iškiliomis asmenybėmis ir jų veikla.
2.Gilinti žinias apie spaudos draudimo laikotarpį.
3. Surinktą medžiagą pristatyti užsienio kalba.

Organizatorės - lietuvių ir užsienio kalbų mokytojos.
Mokinių veiklą koordinuoja klasių auklėtojai, juos konsultuoja dalykų mokytojai.
3 aukšte prie bibliotekos vyksta laikraščių apie seniausias kalbas paroda.

Veiklos
Birželio 7d. 9.00-13.00 val.

5a kl. - edukacinis užsiėmimas apie knygnešius Vytauto Didžiojo karo muziejuje 10val. Atsakingos L. Kutkienė, R. Rupainienė, I. Jurevičiūtė.
5 b kl.- edukacinis užsiėmimas „Viena diena tarpukario mokykloje“ Lietuvos švietimo istorijos muziejuje 12val. Atsakingos R. Vaitiekaitienė, J.Ramanauskienė ir N. Vosyliūtė
6a kl.- edukacinis užsiėmimas Maironio literatūros muziejuje- 9 val. Atsakingi A.Voskienė ir R.Ivanauskas
6 b ir 8 c- edukacinis užsiėmimas ,,Knygnešio kelias”- 11val. Lietuvos švietimo istorijos muziejuje. Atsakingos R. Satkauskienė ir A.Sotkevičiūtė, S. Arlauskienė ir A.Orvidienė.
7 a kl. - edukacinis užsiėmimas ,,Knygnešio kelias”- 12val. Lietuvos švietimo istorijos muziejuje. .Atsakingos L. Petraitiene ir V.Dužinienė.
7 b kl. - edukacinis užsiėmimas ,,Knygnešio kelias”- 9val. Lietuvos švietimo istorijos muziejuje. .Atsakingos K. Chaladauskiene ir R. Sarapiniene
8a klasė - edukacinis užsiėmimas ,,M.K.Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos takais“ (M.K.Čiulionio dailės muziejus) - 12 val. Atsakingos J.Lastauskienė ir A.Unikauskienė
8b klasė - edukacinis užsiėmimas ,,M.K.Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos takais“ (M.K.Čiulionio dailės muziejus) - 12 val. Atsakingos G.Stonienė ir N.O.Šukienė.
I a,b kl. - edukacinis užsiėmimas ,,M.K.Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos takais“ (M.K.Čiulionio
dailės muziejus) - 11 val. Atsakingi R.Jankauskienė, J.Ramanauskienė, A.Andrijankina
II a,b klasės - pogrindinė spaustuvė ,,ab“ (Spaustuvės g. 2, Domeikava). Atsakingi R.Varnienė,
I.Juškevičius.
IIIa,b - edukacinis užsiėmimas Vaižganto memorialiniame muziejuje - 10val. Atsakingos
I.Gedminienė ir J.Šukelienė
9a, SĮ kl.- edukacinis užsiėmimas A.ir P Galaunių memorialiniame muziejuje 10.30 val.
Atsakingos L.Gaidžiūnaitė ir D.Sukackienė, A.Doftartienė ir A.Šataitė.

Birželio 8d. 9.00-12.30 val.

5a kl. - aprašyti ir iliustruoti (nuotraukomis, piešiniais) savo patirtį anglų k. (80-100 žodžių)
apie edukacinį užsiėmimą apie knygnešius Karo muziejuje, padaryti bendrą darbų koliažą prie
savo klasės. Atsakingos L. Kutkienė, R. Rupainienė, R.Vaitiekaitienė (konsultuoja ir 6a, Ib).
5b kl.- aprašyti ir iliustruoti (nuotraukomis, piešiniais) savo patirtį anglų k. (80-100 žodžių)
apie edukacinį užsiėmimą „Viena diena tarpukario mokykloje“ Lietuvos švietimo istorijos
muziejuje, padaryti bendrą darbų koliažą prie savo klasės. Atsakingos R. Parulienė (konsultuoja
8b) ir N. Vosyliūtė
6a kl.- aprašyti ir iliustruoti (nuotraukomis, piešiniais) savo patirtį anglų k. (80-100 žodžių) apie
edukacinį užsiėmimą Maironio literatūros muziejuje, padaryti bendrą darbų koliažą prie savo
klasės. Atsakingi A.Voskienė ir R.Ivanauskas
6b kl.- aprašyti ir iliustruoti (nuotraukomis, piešiniais) savo patirtį anglų k. (80-100 žodžių)
apie edukacinį užsiėmimą ,,Knygnešio kelias”, padaryti bendrą darbų koliažą prie savo klasės.
Atsakingos R. Satkauskienė, A.Sotkevičiūtė.
8 c kl.- aprašyti ir iliustruoti (nuotraukomis, piešiniais) savo patirtį anglų k. (pagal galimybes 3-
10 sakinių arba tik iliustruoti) apie edukacinį užsiėmimą ,,Knygnešio kelias” Lietuvos švietimo
istorijos muziejuje, padaryti bendrą darbų koliažą prie savo klasės. Atsakingos S. Arlauskienė,
A.Orvidienė.
7 a ir 7b kl. - aprašyti ir iliustruoti (nuotraukomis, piešiniais) savo patirtį anglų k. (150-180
žodžių) ir rusų/vokiečių k. ( 50 žodžių) apie edukacinį užsiėmimą ,,Knygnešio kelias” Lietuvos
švietimo istorijos muziejuje, padaryti bendrą darbų koliažą prie savo klasės. Atsakingos L.
Petraitiene ir V.Žukauskienė (konsultuoja ir 8c, 9a, IIIa), K. Chaladauskiene (konsultuoja Ia ir 8a) ir R. Sarapiniene.
8a ir 8b kl. - aprašyti ir iliustruoti (nuotraukomis, piešiniais) savo patirtį anglų k. (150-180 žodžių) ) ir rusų/vokiečių k. ( 50 žodžių) apie edukacinį užsiėmimą ,,M.K.Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos takais“ M.K.Čiulionio dailės muziejuje, padaryti bendrą darbų koliažą prie savo klasės. Atsakingos J.Lastauskienė ir A.Unikauskienė, G.Stonienė ir N.O.Šukienė.
I a,b kl. - aprašyti ir iliustruoti (nuotraukomis, piešiniais) savo patirtį anglų k. (200-250 žodžių) ir rusų/vokiečių k. ( 100 žodžių) apie edukacinį užsiėmimą ,,M.K.Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos takais“ M.K.Čiulionio dailės muziejuje, padaryti bendrą darbų koliažą prie savo klasės. Atsakingos R.Jankauskienė, R.Stagniūnaitė, M.Kantaitė.
II a,b klasės - aprašyti ir iliustruoti (nuotraukomis, piešiniais) savo patirtį anglų k. (200-250 žodžių) ) ir rusų/vokiečių k. (100 žodžių) apie edukacinį užsiėmimą pogrindinėje spaustuvėje ,,ab“ (Spaustuvės g. 2, Domeikava), padaryti bendrą darbų koliažą prie savo klasės. Atsakingi R.Varnienė, I.Juškevičius, J.Ramanauskienė (konsultuoja ir 6b, IIIb, SĮ kl.). IIIa,b kl. - aprašyti ir iliustruoti (nuotraukomis, piešiniais) savo patirtį anglų k. (200-250 žodžių) ir rusų/vokiečių k. ( 100 žodžių) apie edukacinį užsiėmimą Vaižganto memorialiniame muziejuje, padaryti bendrą darbų koliažą prie savo klasės. Atsakingos I.Gedminienė ir J.Šukelienė.
9a, SĮ kl.- aprašyti ir iliustruoti (nuotraukomis, piešiniais) savo patirtį anglų k. (pagal galimybes 3-10 sakinių arba tik iliustruoti) apie edukacinį užsiėmimą A.ir P Galaunių memorialiniame muziejuje, padaryti bendrą darbų koliažą prie savo klasės. Atsakinga L.Gaidžiūnaitė ir D.Sukackienė, A.Doftartienė ir A.Šataitė.
P.S.Dalykų mokytojai projekto pabaigoje gali įrašyti savo dalyko vertinimus ypatingai pasižymėjusiems, pritaikiusiems dalyko žinias ar pan.

Atnaujinta: 2023-06-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.30 - 09.15
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 11.35 - 12.20
 • 5. 12.40 - 13.25
 • 6. 13.35 - 14.20
 • 7. 14.30 - 15.15
 • 8. 15.25 - 16.10
Olweus