Pradinių klasių mokinių Dramos būrelis

Pradinių klasių mokinių Dramos būrelis

Edukacinė veikla pagrįsta teatro menu.

Teatro idėja:

Ugdyti visapusiškai išsilavinusią, kūrybingą asmenybę betarpiškoje kultūros erdvėje - gimnazijos teatro būrelyje, kuriame bus kuriami  dramos, muzikiniai, šokio spektakliai.

Nuostata:

Kūrybinis procesas, edukacija, ugdytinių savijauta reikšmingesni negu rezultatas.

Tikslai ir uždaviniai:

Teatro meno priemonėmis atskleisti vaikui jį supančio pasaulio harmoniją, suvokti aplinką visais jutimais, tapti jautriu, pastabiu, dėmesingu, smalsiu, gailestingu, harmoningu bei kuriančiu žmogumi. Padėti vaikui patirti kūrybos bei jos proceso džiaugsmą. Ugdyti pilietiškumo jausmą, valią, atsakomybę už save ir draugą ar draugų grupę. Gebėti skirti moralines vertybes. Puoselėti meninį skonį. Padėti talentingiems vaikams atskleisti savo ypatingus gebėjimus. Pajusti bendrumo, bendradarbiavimo bei savitarpio pagalbos reikšmę.

Pagrindinis teatro būrelio uždavinys – vaikų ugdymas teatro menu.

Pagrindinis tikslas  – harmoningas, kūrybingas, valingas ir atsakingas žmogus. Suderinta pedagogo programa ir nuostatos, orientuotos į vaiko gebėjimus bei poreikius.

Teatro būrelyje ugdomos kompetencijos:

 • Raiškios kalbos;
 • Šokio, scenos judesio;
 • Dainavimo, muzikos, etninės kultūros.

Užsiėmimuose taip pat vaikai įtraukiami į spektaklio teksto, muzikos, scenografijos kūrybinį  procesą, dekoracijų  gamybą. Būrelio nariai dalyvauja įvairiuose festivaliuose, konkursuose, akcijose, projektuose, miesto ir respublikos renginiuose, lankosi įvairiuose teatruose, Kauno Vaikų literatūros muziejuje ir kt.

Užsiėmimai vyksta penktadieniais jaunesniems po 4, vyresniems po 5 pamokų.

Užsiėmimus veda:  

Teatro būrelio vadovė – mokytoja Ilona Papečkytė

Tel. nr.  pasiteiravimui 8 612 50690

 

Atnaujinta: 2023-06-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 - 09.15
 • 2. 09.25 - 10.10
 • 3. 10.30 - 11.15
 • 4. 11.35 - 12.20
 • 5. 12.40 - 13.25
 • 6. 13.35 - 14.20
 • 7. 14.30 - 15.15
 • 8. 15.25 - 16.10
Olweus